Siemens Healthineers Insights into Oncology

Innsikt onkologi

Hvordan skape en verden uten frykt for kreft?

Kreft er den nest største dødsårsaken på verdensbasis. I 2021 ble det registrert 36.998 nye krefttilfeller i Norge. Det er nesten 7000 flere tilfeller enn for 10 år siden.1 De neste 20 årene er det forventet at nye krefttilfeller kommer til å øke med rundt to tredjedeler på verdensbasis. 2 Vi blir flere mennesker og populasjonen blir eldre. Samtidig vil tilgangen til helsepersonale bli en begrensning. Å møte denne utfordringen blir en av de aller største oppgavene for helsetjenesten fremover.

Utviklingen i behandlingsmetoder i løpet av de siste 50 årene har redusert dødeligheten drastisk, og i dag overlever 3 av 4 kreft. Det er dobbelt så mange som for 50 år siden. Det diagnostiseres tre ganger så mange krefttilfeller nå sammenlignet med for 50 år siden. 1 Årsaken til dette er blant annet:

Den teknologiske utviklingen for bildediagnostikk har gjort det mulig å oppdage kreft tidligere, vi har mer persontilpassede typer av strålebehandling og mer målrettede cellegiftbehandlinger og immunterapier. 

For å nå målet om at færre skal få kreft, flere skal overleve og at de som er rammet skal få best mulig livskvalitet  kreves et  multidisiplinært samarbeid på tvers av helsetjenesten gjennom hele pasientforløpet. 

Artikkelserie «Insights into Oncology»

I artikkelserien belyser vi de mest aktuelle utfordringene for helsetjenesten, utforsker nye områder og bidrar med praktiske løsninger. Her finner du alle utgavene i innsiktserien.

Flere artikler om kreftbehandling kommer. Hold deg oppdatert ved å abonnere på artikkelserien.

Fremtidens kreftbehandling – hvordan kan den bli?

Se hvordan en digital tvilling kan simulere helsen til en pasient ved hjelp av kunstig intelligens og medisinske data. Kan den digitale teknologien hjelpe oss med å stille kreftdiagnoser på et enda tidligere stadium? Kan bruk av digitale helsedata integreres for å gjøre behandlingen enda mer persontilpasset, slik at den kan starte allerede før pasienten legges inn på sykehuset? 

I filmen nedenfor får du et innblikk i hvordan en mulig fremtid for intelligent kreftbehandling kan se ut.  

Printed insights papers on a desk.

Abonner på artiklene og tilpass innholdet til din rolle. 

Ny nasjonal kreftstrategi

Like behandlingstilbud og like muligheter uansett hvor i landet man bor, vil også være en viktig nøkkelfaktor for å løse fremtidens utfordringer. Vi inviterte politikere, eksperter og beslutningstakere til debatt under Arendalsuka 2022 for å diskutere ny nasjonal kreftstrategi. Fikk du ikke med deg debatten, kan video-utdragene på websiden gi deg innsikt og innspill til prosessen videre.

1
2