Bildediagnostikk

Bildediagnostikkens betydning i behandling og oppdagelse av sykdom blir stadig viktigere. Å kunne oppdage sykdom tidlig, gjør at behandlingen kan bli mer effektiv og sjansen til å bli frisk blir større. Brukervennlighet, tidsbesparende funksjoner og suveren bildekvalitet kjennetegner våre produkter. 
Hvordan kan digitalisering innen bildediagnostikk løse fremtidens utfordringer

Radiologiske avdelinger står overfor en rekke utfordringer som mangel på ansatte, økende datamengder samt behovet for raskere og presis diagnose og innovative løsninger. Disse kravene må oppfylles effektivt. Her kan digitale løsninger spille en stadig viktigere rolle i å transformere radiologitjenester. Bruk av digitale teknologier for å gjøre store mengder data til innsikt vil støtte mer presis diagnose, målrettet behandling og større pasienttilfredshet. Den digitale transformasjonen av radiologi er sentrert rundt tre temaer. 
Informasjonen videre er på engelsk

Intelligent imaging

Intelligent imaging

AI-powered clinical decisions

AI-powered clinical decisions

Streamlined operations

Streamlined operations


Informasjonen videre er på engelsk

Naeotom Alpha

NAEOTOM Alpha1 with Quantum Technology is nothing less than the total reinvention of computed tomography. Based on the revolutionary direct signal conversion of its QuantaMaxdetector, NAEOTOM Alpha® offers high-resolution images at minimal dose, spectral information in every scan, and improved contrast at lower noise. Experience a defining moment in computed tomography.

MAGNETOM Free.Star

Introducing a disruptively simple approach to MRI that transforms global access to high-value care: Based on our revolutionary High-V MRI platform, MAGNETOM Free.Star is our most cost-effective and easy to operate MRI leveraging the full power of digital innovations.

YSIO X.pree

Equipped with next-generation intelligence and revolutionary myExam Companion, YSIO X.pree redefines how you perform thorax exams. Get consistent images with significantly less dose with its easy-to-use interface and smart image processing engine.

Biograph Vision Quadra

The power of a proven platform. The perspective of a large axial PET field of view. Biograph Vision Quadra™ takes the potential of PET/CT even further. Dynamically see vertex to thighs in a single position and deepen the dimension of your investigations.

Syngo carbon

Enterprise Imaging IT solution with one unified image reading and data management across all technologies.

AI-Rad Companion

The AI-Rad Companion, our family of AI-powered, cloud based augmented workflow automation solutions help you to reduce the burden of basic repetitive tasks and may increase your diagnostic precision when interpreting medical images.

1