Personvernerklæring

Oppdatert: Juni, 2018

1.0 Innledning

Ivaretakelse av personvern er viktig for Siemens Healthineers. Vi vil påse at dine personopplysninger behandles i samsvar med de personvernregler som til enhver tid gjelder, inkludert GDPR. Disse reglene omfatter også de særskilte kravene til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet av de opplysninger som behandles.

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Siemens Healthineers samler inn og behandler personopplysningene du legger igjen eller oppgir når du besøker hjemmesiden vår www.siemens.no/healthineers og benytter deg av de ulike tjenestene og funksjonene som tilbys der.

Erklæringen omfatter blant annet informasjon som følger:

 1. Innledning
 2. Behandlingsansvarlig
 3. Innsamling av opplysninger
 4. Bruk av personopplysninger, formål og behandlingsgrunnlag
 5. Hvor, når og med hvem vi deler dine opplysninger
 6. Varigheten av behandlingen av dine personopplysninger
 7. Dine rettigheter
 8. Eksterne nettsider
 9. Endringer i personvernerklæringen
 10. Kontaktinformasjon
   

For en nærmere beskrivelse av vår bruk av cookies, klikk her.
 

2.0 Behandlingsansvarlig

Siemens Healthineers er behandlingsansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger som beskrives i denne personvernerklæringen. For kontaktopplysninger til Siemens Healthineers, se punkt 10 nedenfor.

3.0 Innsamling av personopplysninger

Før vi ber om personopplysninger vil vi alltid informere deg om hvordan opplysningene vil bli behandlet. Opplysninger som vi mottar (automatisk) via din nettleser vil typisk være ip-adresse, enhetstype, nettleserversjon, henvisende nettside, nettsider som du besøker inne på hjemmesiden samt dato og tidspunkt for slike besøk.

Når du fyller ut kontaktinformasjonsskjemaet, vil du bli bedt om å opplyse om følgende: navn, e-postadresse, arbeidssted/firma samt eventuelt telefonnummer dersom du ønsker å bli kontaktet per telefon. Enkelte opplysninger er nødvendige å oppgi for at vi skal kunne tilby de tjenester du etterspør. Om opplysningene er obligatoriske eller valgfrie, vil fremgå av de relevante skjemaene. For obligatoriske opplysninger, vil utfyllingsfeltet være markert med en stjerne(*). Dersom obligatorisk informasjon ikke blir fylt ut, kan vi dessverre ikke tilby den aktuelle tjenesten eller funksjonen. Dersom du bestiller tjenester eller funksjoner i andres navn, ber vi om at du først innhenter samtykke fra vedkommende.

 

4.0 Bruk av personopplysninger, formål og behandlingsgrunnlag

Siemens Healthineers behandler personopplysninger om deg for følgende formål:

 • Direkte markedsføringshenvendelser:

Siemens Healthineers ønsker å informere om de tjenestene vi til enhver tid tilbyr. Slik markedsføring skjer via de kanaler du har samtykket til. Det rettslige grunnlaget for å forestå slike markedsføring vil være GDPR artikkel 6 nr. 1 a (samtykke fra den registrerte).

 • For å gjennomføre nettbaserte undersøkelser:

Siemens Healthineers ønsker å foreta nettbaserte undersøkelser for å identifisere brukere og kunders behov. Vi vil alltid innhente samtykke fra deg før vi behandler opplysningene dine. Det rettslige grunnlaget for å benytte kontaktopplysninger for slike undersøkelser vil være GDPR artikkel 6 nr. 1 a (samtykke fra den registrerte).

 • Lovpålagte formål eller annen berettiget bruk

Dine opplysninger vil kunne bli brukt til andre formål dersom Siemens Healthineers er forpliktet til dette i henhold til relevant lovgivning eller Siemens Healthieers på annet grunnlag har rett til å bruke opplysningene.

Du kan til enhver tid justere eller trekke tilbake dine samtykker. Dette kan gjøres ved å kontakte oss som angitt i punkt 8 nedenfor eller ved at du melder deg av det elektroniske nyhetsbrevet. Dersom du trekker tilbake dine samtykker, vil vi omgående stoppe behandlingen av dine opplysninger. Videre bruk av dine opplysninger kan bare skje dersom vi har rett til eller er pålagt det i henhold til relevant lovgivning.

Dersom du trekker tilbake samtykkene dine, vil dette kunne medføre at enkelte funksjoner og tjenester ikke kan benyttes.

5.0 Hvor, når og med hvem vi deler dine personopplysninger

Siemens Healthineers kan overføre personopplysninger til andre Siemens Healthineers-selskaper eller tredjeparter i den utstrekning slik deling er nødvendig. Siemens Healthineers kan utlevere dine personopplysninger til blant annet domstolene, politiet og andre offentlige myndigheter samt advokater dersom dette er nødvendig for å innfri krav eller for å fastslå, håndheve eller forsvare et rettskrav i henhold til relevant lovgivning.

Enkelte av Siemens Healthineers oppgaver utføres av eksterne foretak (eksempelvis nettutleie og service- og vedlikeholdstjenester). Disse opptrer som databehandlere og vil kunne behandle dine personopplysninger, men utelukkende på vegne av Siemens Healthineers. Siemens Healthineers vil påse at databehandlere håndterer dine opplysninger i samsvar med gjeldende personvernregler, blant annet har vi er inngått databehandleravtaler med samtlige databehandlere.

Personopplysningene vil kunne overføres til databehandlere etablert i land utenfor EU-/EØS-området ("tredjeland"). I den grad personopplysninger overføres til slike tredjeland vil Siemens Healthineers sørge for å iverksette de tiltak som er nødvendig for å overholde gjeldende personvernregler og dertil sikre at dine personopplysninger håndteres sikkert og med tilstrekkelig beskyttelsesnivå tilsvarende og på samme nivå som den beskyttelse som tilbys innenfor EU-/EØS-området.

For en oversikt over databehandlere i Siemens Healthineers, med tilhørende beskrivelse av oppdrag og lokasjon, ta kontakt med oss, se kontaktinformasjon nedenfor.

6.0 Varigheten av behandlingen av dine personopplysninger

Personopplysninger vil ikke lagres lengre enn det som er nødvendig for å gjennomføre formålet med behandlingen.

7.0 Dine rettigheter

I samsvar med gjeldende personvernregler, herunder GDPR, har du rett til innsyn i, korrigering og sletting av personopplysningene som Siemens Healthineers behandler om deg. Videre har du rett til å kreve at behandlingen begrenses, protestere mot behandlingen, og rett til å motta personopplysninger om deg selv som du har gitt til Siemens Healthineers og overføre disse til en annen behandlingsansvarlig uten at Siemens Healthineers hindrer dette (dataportabilitet). Dersom du ønsker å utøve disse rettighetene, ber vi deg ta kontakt med Siemens Healthineers som angitt nedenfor i punkt 10. Du har også rett til å klage over behandlingen til relevant tilsynsmyndighet (Datatilsynet).
 

8.0 Eksterne internettsider

Når vi fra vår hjemmeside viser til andre internettsider, er vi ikke ansvarlig for innholdet på disse sidene. Vi har heller intet ansvar for dine personopplysninger dersom du klikker deg inn på disse sidene.

9.0 Endringer i personvernerklæringen

Siemens Healthineers forbeholder seg retten til å endre og/eller oppdaterte personvernerklæringen. Alle endringer gjelder fra den dato den endrede/oppdaterte personvernerklæringen publiseres på hjemmesiden. De endrede/oppdaterte betingelsene vil gjelde både for behandlingen av allerede innsamlede opplysninger og for opplysninger som samles inn etter tidspunktet for publisering. Ytterligere forhåndsvarsel om endringer i personvernerklæringen vil bli gitt dersom dette anses påkrevet etter gjeldende personvernregler.

10.0 Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål eller kommentarer til denne personvernerklæringen eller hvordan vi behandler dine personopplysninger, kan du gjerne kontakte oss som angitt nedenfor:

Dersom du har spørsmål eller kommentarer til denne personvernerklæringen eller hvordan vi behandler dine personopplysninger, kan du gjerne kontakte oss som angitt nedenfor:
Siemens Healthcare AS
Østre Aker vei 88
0596 OSLO
Telefon: +47 22 63 44 00

Kontaktperson: Malin Mattson, Head of Legal and Compliance Denmark and Norway
Kontakt: DataprivacyDK.team@siemens-healthineers.com
  

Globalt hovedkontor
Siemens Healthineers GmbH
Dr. Katja Stadelmann
Karlheinz-Kaske-Str. 5
91052 Erlangen, Deutschland
Kontakt: https://www.bkms-system.net/SHS-DPNedlastninger

Binding Corporate Rules (“BCR”) – Summary of Third Party Rights 0.1 MB
Siemens Healthineers Business Partner Privacy Notice 0.8 MB