Siemens Healthineers About Us

Om Siemens Healthineers

Pionerer som skaper gjennombrudd i helsevesenet. For alle. Over alt.

I Siemens Healthineers er vi opptatt av å skape gjennombrudd i helsetjenesten. For alle. Over alt. 

Gjennom å kontinuerlig bringe banebrytende innovasjon ut i markedet for medisinsk teknologi, hjelper vi helsepersonell å levere behandling av høy kvalitet, til det beste for pasienten og samfunnet. 

Vår portefølje spenner fra in vitro og in vivo-diagnostikk til bildeveiledet terapi og innovativ kreftbehandling, og er avgjørende for kliniske beslutninger og behandlingsforløp. Med vår styrke innen digitalteknologi, presisjonsmedisin og kunstig intelligens (KI), er vi godt posisjonert for å være å en partner som kan bidra til å løse de største utfordringene innen helsevesenet. Vi vil fortsette å utvikle disse styrkene for å bidra til å bekjempe verdens mest truende sykdommer som kreft, hjerte-/karsykdom, hjerneslag og leversykdom, slik at pasienter kan leve lengre og ha best mulig livskvalitet.

Vi er et team på 66.000 Healthineers i mer enn 70 land som brenner for å flytte grenser i hva som er mulig i helsesektoren. Les mer om oss nedenfor. Informasjonen videre er på engelsk.