Siemens Healthineers About Us

Om Siemens Healthineers

Gjennom kundene våre utvikler vi norsk helsevesen og løser fremtidens utfordringer for pasienter over hele landet og samfunnet som helhet.

Gjennom å kontinuerlig bringe banebrytende innovasjon ut i markedet for medisinsk teknologi, hjelper vi helsepersonell å levere behandling av høy kvalitet, til det beste for pasienten og samfunnet. Vår portefølje spenner fra in vitro og in vivo-diagnostikk til bildeveiledet terapi og innovativ kreftbehandling. 

Innen digitalteknologi, presisjonsmedisin og kunstig intelligens (KI), er vi godt posisjonert for å være å en partner som kan bidra til å løse de største utfordringene innen helsevesenet. Vårt mål er å bidra til å bekjempe verdens mest truende sykdommer som kreft, hjerte-/karsykdom, hjerneslag og leversykdom, slik at pasienter kan leve lengre og ha best mulig livskvalitet. Vi er opptatt av bærekraft og jobber for å redusere vårt klimaavtrykk. Lenger ned på siden kan du lese vår bærekraftsrapport for 2023.  

Vi er et team på 71.000 Healthineers i mer enn 70 land som brenner for å flytte grenser i hva som er mulig i helsesektoren. Les mer om oss nedenfor. 

Siemens Healthineers Oslo

Du finner vårt hovedkontor på Linderud i Oslo. 
Besøksadresse: Østre Aker vei 88 -  0596 Oslo.  
Postadresse: Postboks 1 Alnabru - 0613 OSLO
Telefon sentralbord: 22 63 44 00
Telefon: Customer Care Center: Tlf. 07432 
E-post:  ccc.no.team@siemens-healthineers.com