Pasientnær analysering 

Rask, pålitelig og enkel testing

Analyseløsninger for legekontorer og sykehus innen blodgass, hjertemarkører, urin og HbA1c-testing. Vi tilbyr en komplett portefølje innen analysering av blodgass, med alt fra håndholdte analyseinstrumenter til større stasjonære systemer og IT-løsninger. Høysensitive troponinsvar på kun 8 minutter med Atellica VTLi.  

Produkter og løsninger