Pasientnær analysering 

Rask, pålitelig og enkel testing

Analyseløsninger for legekontorer og sykehus innen blodgass, hjertemarkører, urin og HbA1c-testing. Vi tilbyr en komplett portefølje innen analysering av blodgass, med alt fra håndholdte analyseinstrumenter til større stasjonære systemer og IT-løsninger. Høysensitive troponinsvar på kun 8 minutter med Atellica VTLi.  

Produkter og løsninger

Toril Sæther
Produktspesialist hjertemarkører og blodgass
Tlf: 90 57 73 67
toril.saether@siemens-healthineers.com

Pia Ramstad
Produktspesialist diabetes og urin
Tlf: 91 63 98 85
pia.ramstad@siemens-healthineers.com

Stine Marie Brochmann
Produktspesialist blodgass og IT-løsninger
Tlf: 90 50 05 27
stine.brochmann@siemens-healthineers.com