Et viktig fremskritt for diagnostikk av hjerteinfarkt

Hurtighet og nøyaktighet når hvert sekund teller - ventetiden er over for høysensitiv troponin pasientnært

Når en pasient ankommer akuttmottaket eller legevakten med symptomer på hjerteinfarkt er tiden kritisk. Hvert minutt brukt på å vente på testresultater har en kostnad. Pasienter og deres familier er engstelige, og helsepersonalet jobber under tidspress for å gi en rask og nøyaktig diagnose. Så hva om du hadde tilgang til å måle høysensitiv troponin pasientnært? Med et lite stikk i fingeren gir Atellica VTLi høysensitive troponin I resultater (hs-cTnI) på kun 8 minutter. 

Å få svar på pasientens troponinverdi raskt og der pasienten er, betyr at legen kan være ved pasientens side når svaret foreligger. Dette hjelper helsepersonell med å diagnostisere og behandle hjertepasienter enda raskere.

Ta kontakt med vår produktspesialist Toril Sæther dersom du har spørsmål eller ønsker en produktdemo.
  toril.saether@siemens-healthineers.com

Bestemmelse av de kjønnsspesifikke 99 persentilene for Siemens Healthineers sin høysensitive og pasientnære troponin analyse Atellica VTLi hs-cTnI ved bruk av heparinplasma fra AACC sin universale biobank. Opprinnelig publisert i Clinical Chemistry og Laboratory Medicine.

Dr. Fred Apple

"Det pasientnære instrumentet Atellica VTLi fra Siemens Healthineers gir høysensitve troponin I svar fra fullblod på kun 8 minutter. Prøveresultatene er sammenlignbare med troponin resultatene man får fra medisinske laboratorier. Jeg tror dette instrumentet enkelt kan integreres i eksisterende arbeidsflyt på sykehus og klinikker, med potensiale til å påvirke pasientbehandlingen, samt kliniske- og økonomiske resultater, i positiv retning."

Dr. Fred Apple, PhD, medisinsk direktør for kliniske laboratorier, klinisk kjemi, pasientnær analysering, klinisk- og rettsmedisinsk laboratorium, Hennepin County Medical Center

Population

99th URL (ng/L)

Timepoint

Subjects

Sensitivity
(95% CI)

Specificity
(95% CI)

PPV
(95% CI)

NPV
(95% CI)

Non-MI

MI

Overall

22.9

Baseline

998

91

64.8%
(54.6–73.9%)

85.7%
(83.4–87.7%)

29.2%
(25.0–33.8%)

96.4%
(95.3–97.2%)

2 hrs

998

91

81.3%
(72.1–88.0%)

84.6%
(82.2–86.7%)

32.5%
(28.7–36.4%)

98.0%
(97.0–98.7%)

Male

27.1

Baseline

615

56

67.9%
(54.8–78.6%)

86.2%
(83.2–88.7%)

30.9%
(25.5–36.9%)

96.7%
(95.3–97.7%)

2 hrs

615

56

80.4%
(68.2–88.7%)

84.7%
(81.7–87.3%)

32.4%
(27.6–37.5%)

97.9%
(96.5–98.8%)

Female

18.5

Baseline

383

35

65.7%
(49.2–79.2%)

85.4%
(81.5–88.6%)

29.1%
(22.6–36.6%)

96.5%
(94.5–97.7%)

2 hrs

383

35

82.9%
(67.3–91.9%)

84.3%
(80.4–87.6%)

32.6%
(26.8–38.9%)

98.2%
(96.3–99.1%)

Streamlined Patient Testing Workflow

Clinical value of high-sensitivity hs-cTnI

Cartridge Design

Troponin:
High-Sensitivity vs. Contemporary

  Screenshot of the self test on analyzer

  Test Utilization

  • Software version/validity
  • Electronic system
  • Temperature control system
  • Storage space
  • Imaging system
  • Analyzer orientation
  • Battery level
  • Magnetic system  

  POC Atellica VTLi Cartridge

  Cartridge Validation

  • RFID version/validity
  • Cartridge use data
  • Light intensity reference
  • Cartridge type
  • Cartridge alignment
  • No sample added
  • Expiry date
  • Optical image quality 

  POC Atellica VTLi Dispensing Blood Capillary

  Sample Application

  • Sample application
  • Cartridge filling time
  • Sample volume check 

  Test results are available within 8 minutes after sample application.

  Test Execution

  • Analyzer cap closed
  • Cartridge temperature
  • Dynamic readout
  • Power button disabled
  • Light intensity
  • Cartridge movement
  • Analyzer orientation/shock  

  1
  2