Hjertemarkører

Pasientnære løsninger med laboratoriekvalitet

Ved å tilby analyseløsninger med laboratoriekvalitet i umiddelbar nærhet til hjertepasienten, gir vi helsepersonell verktøyene de trenger i akutte situasjoner. På en rask, sikker og effektiv måte, med prøvesvar fra en enkelt prøve, hjelper vi legen med å ta gode kliniske beslutninger.

Informasjonen videre er på engelsk. 

1
2
3
4
5