Bestemmelse av kjønnsspesifikke 99 persentiler for høysensitiv troponin I analysert pasientnært

Fred S. Apple, Karen Schulz, Christian W. Schmidt, Trees S. Y. van Domburg, Judith M. Fonville and Femke K. de Theije

Opprinnelig publisert i Clinical Chemistry og Laboratory Medicine (mai 2021) med tillatelse til publisering fra De Gruyter.

Screenshot of Determination of sex-specific 99th percentile upper reference limits for a point of care high sensitivity cardiac troponin I assay

En høysensitiv (hs) troponin (cTn) analyse er definert, i henhold til IFCC Committee on Clinical Application of Cardiac Biomarker (C-CB), som en analyse som kan detektere ≥ 50 prosent av konsentrasjonene over deteksjonsgrensen (LoD) med en variasjon ≤ 10 prosent ved de kjønnsspesifikke 99 persentilene. Denne studien bestemte de kjønnsspesifikke 99 persentilene for Siemens Healthineers sin høysensitive og pasientnære troponin analyse Atellica® VTLi hs-cTnI ved bruk av heparinplasma fra AACC sin universale biobank.