En uvurderlig hjelp

Les og hør hvordan NU-sjukvården i Sverige jobber med pasientnær analysering av blodgass

Å enkelt kunne analysere blodgass der pasienten er, er til stor hjelp i arbeidet med de kritisk syke pasientene på NU-sjukvården.

– Du kan kjøre testen uten å ta av alt verneutstyr og instrumentene gir rask diagnostisk hjelp i akutte situasjoner, sier Birgitta Olofsson, instruktør og PNA-koordinator ved NU-sjukvården i Trollhättan.

Med blodgassanalysering kan personalet raskt iverksette tiltak ut fra pasientens behov, og gjenta testingen for å se om behandlingen har ønsket effekt.

– Pasientær blodgassanalysering er en uvurderlig hjelp, sier Birgitta.

Ved bruk av RapidComm kan Birgitta og hennes kollega monitorere og fjernstyre utstyret på sykehuset og se at det fungerer som det skal. De kan også veilede og gi støtte til avdelingene som benytter blodgassanalysering pasientnært.