LungekreftLungekreft tar mange liv. Vi kan gjøre mer for å forebygge og forhindre.

 

Kampen mot lungekreft

Ved å strategisk kombinere bildediagnostikk, IT og laboratorie-applikasjoner kan lungekreft bekjempes gjennom:

 • Tidlig oppdagelse ved screeningprogrammer for å redusere dødelighet
 • Avansert bildediagnostikk for bedre visualisering av tumorer
 • Innovativ behandlingsplanlegging for bedre overlevelse og færre bivirkninger
 • Individuelt tilpasset behandling og systematisk vurdering av respons

Lungekreftscreening

De fleste som får lungekreft i dag får diagnosen så sent at sykdommen ikke kan kureres. Studier viser at lungescreeningprogram for høyrisikogrupper kan redde liv. Hvorfor ikke starte nå?

Risikoen for å utvikle lungekreft påvirkes av mange faktorer, som alder, genetikk, livsstil og eksponering av miljømessige forhold. Fordi denne kreftformen er så farlig er lungemedisinske fagmiljøer nå opptatt av å få på plass et nasjonalt lungescreeningprogram med både CT og andre biomarkører for å få ned dødeligheten.

Nytteverdi av CT-screening

National Lung Screening Trial (NLST) fra USA og den såkalte NELSON-studien fra Belgia og Nederland er de største studiene som er foretatt om nytteverdien av CT i lungescreening. I NLST fra USA deltok over 50.000 pasienter med røykere som hadde røkt 20 sigaretter daglig i tretti år. Studien viste en forbedring i overlevelse for gruppen som fikk lavdose-CT-screening, sammenlignet med kontrollgruppen som fikk røntgen av lungene.

NELSON-studien har fulgt over 15.000 deltakere i ti år og studien viser god effekt av lungescreening. De endelige tallene fra studien er nå publisert. De viser at dødeligheten ble redusert med 24 prosent hos menn 33 prosent for kvinner. Screeningmetoden var også her lavdose CT-undersøkelser blant dagligrøykere i risikogrupper. 


 

Haseem Ashraf, førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo og seniorkonsulent ved radiologisk avd., Akershus universitetssykehus.

Lungekreft tar flest liv

- Lungekreft er den kreftsykdommen som tar flest liv både i Norge og på internasjonalt nivå. Når vi har en metode for å redusere dødeligheten vesentlig, hvorfor ikke innføre denne? Nå har man to store studier fra de siste ti årene som viser at man kan redde mange liv ved å innføre et screeningprogram. Fordi man kan oppdage kreften før den har spredd seg, er det mulig å tilby en mer kurativ behandling, sier Haseem Ashraf, som er førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo og seniorkonsulent ved radiologisk avdeling ved Akershus universitetssykehus.

Tidlig funn viktigste tiltak

Screeningutvalget i Norsk lungekreftgruppe har estimert at syv til åtte prosent av den norske befolkning i aldersgruppen 55–75 år vil falle inn under kriteriene. Noen vil ikke ønske screening, og derfor anslår de at om lag 50.000 kan være aktuelle for screening årlig.

- Et screeningprogram for lungekreft bør være like selvsagt som annen screening dersom det er godt fundert i vitenskapelige studier. Når to store studier har vist positive resultater på CT lavdose-screening, er det all grunn til å vurdere om ikke Norge skal sette i gang målrettet screening mot denne sykdommen, sier leder av Norsk radiografforbund Bent Ronny Mikalsen til fagbladet Hold Pusten. Han mener tilgjengelig kapasitet innen bildediagnostikk og patologi blir et sentralt tema når myndighetene skal ta avgjørelsen med tanke på innføring av et CT-screeningprogram for lungekreft.


Med CT-plattformen SOMATOM go. har Siemens Healthineers teknologien som skal til for å gjøre lungekreftscreening med lavdose CT effektivt og komfortabelt for pasienten.

- Dette er en ny og enkel måte å bruke en CT på. Undersøkelsen er gjort på noen sekunder, og stråledosene til pasienten er ned imot de stråledosene man er kjent med fra vanlig røntgen. Med CT-undersøkelsen får man tredimensjonale bilder og dermed langt bedre oversikt enn med vanlig røntgen. Mistanke om patologiske forandringer kan oppdages svært tidlig, sier produktspesialist for CT Kjell Fladstad i Siemens Healthineers Norge.

Fladstad understreker at lavdose CT er spesielt godt egnet i tidlig fase ved screening av høyrisikopasienter. Ved mistanke om lungekreft bør det brukes diagnostisk CT-skanning i tråd med pakkeforløpene.

Mulig med mobil skanning

Siemens Healthineers i England har gjennomført et lungescreenings-prosjekt for høyrisikopasienter med mobil CT-skanner i Manchester og det kan være en mulighet å bruke denne modellen i de nordiske landene. Modellen har vært mulig gjennom samarbeid med flere organisasjoner.

- Med de rette samarbeidspartnerne og finansiering på plass, er vårt mål å bidra til at lungescreeningprogram kan gjennomføres i de nordiske landene. Vi mener det er på høy tid å innføre lungekreftscreening av høyrisikogrupper, sier leder av Diagnostic Imaging i Siemens Healthineers, Lars Karlsson.

Lars Karlsson, leder av Diagnostic Imaging i Siemens Healthineers i Norden og de baltiske landene

Tidlig diagnose

Å behandle lungekreft på et sent stadium er svært utfordrende. Behandlingen kan gjøres mer effektivt hvis den kommer i gang tidlig under stadium I eller II, før symptomene inntreffer. Et screening-program for å oppdage lungekreft tidlig vil øke sannsynligheten for at flere kan ha effekt av behandlingen. Presis klassifisering av lymfeknuter og metastaser er avgjørende for gode prognoser og valg av riktig behandling. 


Lung cancer screening - Image reading and reporting with syngo.via
 • 3D-bilder og avansert visualisering
 • utviklet for både rutineundersøkelser og komplekse tilfeller
 • modalitets-spesifikke applikasjoner
 • strukturerte rapporter (Lung-RADS™)

Lung cancer screening - Computed Tomography
Interventional CT procedure to biopsy a lung cancer lesion

Hvordan kan CT-screening av lungekreft påvirke dødeligheten?
NELSON-studien viser at "Lung-cancer mortality was significantly lower among those who underwent volume CT screening"2

 • Latest recommendation of the American Association of Physicists in Medicine3 qualifies the Siemens Healthineers CT scanners4 for low-dose Lung Cancer Screening (LCS).
 • Unique radiation dose-saving technologies also available for LCS protocols.
 • Tin filter technology optimizes X-ray spectral shaping for improved dose efficiency and early detection.
 • Lung CAD, a second reader tool, provides highly sensitive and specific detection of lung nodules. It is available with syngo.via as inline tool and with CT View&GO5.
 • Adaptive 3D Intervention Suite is designed to perform CT-guided interventions for further evaluation of suspicious findings and to fulfill country specific guidelines for lung nodules with a diameter ≥ 8 mm or a volume ≥ 300 mm6

Les mer her om vår CT-portfolio


X-ray products - Lung cancer screening
Effect of advanced image post-processing on Siemens Healthineers radiography images
 • all relevant Siemens Healthineers' X-ray systems can be configured with dedicated hard- and software for lung imaging
 • ClearRead Bone Suppression™ to suppress bone structures for a clearer, unobstructed view of soft tissue
 • ClearRead +Detect™ is an advanced computer-aided detection (CAD) technology that identifies areas on a chest X-ray that may be early-stage lung cancer

Positron Emission Tomography – Computed Tomography (PET/CT) - Lung cancer screening
 • finest volumetric resolution7
 • fast, amplitude-based gating technology (HD•Chest) virtually freezes respiratory motion and helps improve lesion detectability in the thoracic and abdominal areas
 • FlowMotion™ continuous bed motion for routine imaging of motion-sensitive organs with the highest possible resolution

Magnetic Resonance Imaging (MRI) and Molecular MR (MR/PET)  - Lung cancer screening
Biograph mMR dataset of a lung cancer patient visualized in syngo.mMR General reader
 • robust MR techniques for lung imaging
 • unmatched soft-tissue contrast for infiltration assessment, surgery planning, and whole-body staging
 • multi-parametric MRI can provide information on cellular density, perfusion, and vascularity
 • DotGO workflow engines8, for standardized protocols and more predictable scan slots
 • Biograph mMR™ combines MRI’s anatomical and functional information with the high sensitivity of PET in one single simultaneous, integrated MRI and PET system

Behandling

Today, the majority of lung cancer cases is detected when the disease is already in an advanced stage – and so treatment of lung cancer primarily consists of either radio(chemo)therapy potentially followed by surgery or systemic chemotherapy. But therapy planning for lung cancer patients and the appropriate therapy selection also depends on the patient’s condition, histological and molecular characteristics of the tumor, and staging information.


The success of therapeutic approaches is based on meaningful image information that helps to guide targeted therapy. For most tumors that are detected early and are still localized, the treatment of choice in lung cancer is primary surgery.


Interventional imaging with angiography and CT - Primary surgery in lung cancer
 • minimally invasive interventions are expected to save healthy tissue, to minimize the risk of complications, and reduce the duration of the intervention as well as the hospitalization
 • site-specific integration of superior imaging devices into the operating room (OR)

Artis zeego, Siemens Healthineers' unique multi-axis robotic angiography system

 • delivers unrivaled positioning flexibility
 • hygiene class A room category in operation
 • syngo DynaCT Large Volume to acquire volumes of almost twice the diameter or height of conventional C-arm CTs for visualization of lung and all surrounding thoracic structures
 • syngo Needle Guidance for 3D path planning and precise navigation of devices from skin entry point to the target

MIYABI Angio-CT for the most challenging requirements in lung imaging

 • customized solution
 • combination of an Artis angiography system and a state-of-the-art CT
 • sliding gantry configuration in one- or two-room solutions

Radiation oncology - Primary surgery in lung cancer
Virtual simulation in lung radiotherapy with the SOMATOM Definition AS Open – RT Pro edition
 • Siemens Healthineers' large-bore CT scanners for comprehensive motion management in RT planning
 • Siemens Healthineers' SPECT and SPECT/CT systems for tissue perfusion imaging helps to avoid radiation to well-perfused lung tissue
 • syngo.via RT Image Suite for 4D multimodality image analysis allowing RT planning according to patients’ specific breathing patterns
 • Partnership with Varian Medical Systems 

Siemens Healthineers' large-bore PET/CT systems

 • industry’s finest volumetric resolution9 and high lesion contrast
 • flexible respiratory motion management

Monitorering og oppfølging

Therapy monitoring and follow-up of lung cancer are key to individualized patient treatment. Monitoring the tumor’s response allows a timely adaptation to the selected therapy. This is important when several therapeutic options are available, as is the case with lung cancer.


After completion of the therapy, a systematic follow-up for the early detection of lung cancer relapse should always be part of the patient’s workup and is described in the corresponding guidelines.


Computed Tomography & syngo.via - Lung cancer therapy monitoring
CT follow-up examination consisting of baseline and two follow-up scans: evaluation and reporting are supported by syngo.via-based oncology applications
 • through functional examinations like tissue perfusion or iodine quantification SOMATOM CT systems enable an earlier assessment of tumor’s response in the lung or disease progression
 • syngo.via-based reading applications permit a standardized and efficient image analysis
 • longitudinal studies of the same patient are automatically registered, the trending of lesion size change is automatically visualized
 • structured reporting allows efficient communication across departments and disciplines

Positron Emission Tomography - Lung cancer therapy monitoring
SUV trending in a multi-timepoint PET/CT examination for response monitoring: the effects of the therapy are graphically visualized automatically
 • early predictor of response
 • advanced system calibration of Biograph PET/CT systems helps ensure consistent quantitative accuracy across multiple time points
 • Small, 4 mm LSO crystals provide high sensitivity in detecting local and distant recurrences of lung carcinoma
 • syngo.via with EQ•PET helps reduce technology-induced variations and inter-reader variability by normalizing PET SUV values between different scanners and reconstruction methods
 • Continuous bed motion, made possible by FlowMotion™ technology supports precise disease characterization in therapy monitoring of lung cancer

 


 • comprehensive menu of oncology tests, e.g. general and specific tests to assess side-effects in the patient or tumor markers such as carcinoembryonic antigen (CEA)
1
2
3
4
5
6
7
8
9