Møt oss under Arendalsuka 2021Lytt til vår paneldebatt om hvordan kunstig intelligens (KI) kan benyttes for å gi raskere og mer treffsikker kreftbehandling til pasientens beste.

For å utnytte KI fullt ut er det viktig at bruken av nye verktøy i helsetjenesten drives videre. Selv om mye fortsatt gjenstår, pågår det mange gode tiltak innen endring av det juridiske rammeverket og videreutvikling av teknologi. Siemens Healthineers ønsker å bidra til dialog og gode prosesser for utvikling, innføring og bruk av KI til det beste for pasienter og helsepersonell. Vi inviterer derfor politikere, helsepersonell, beslutningstagere og forskere for å diskutere hvordan kunstig intelligens kan bli en større del av løsningen på noen av helsetjenestens utfordringer fremover og hva som bør endres.
Se live-streaming av paneldebatten her!

Arendalsuka 2019 paneldebatt Siemens Healthineers

Bruk av KI i diagnostikk og behandling må løftes frem på et overordnet nivå. Det er derfor et stort behov for å diskutere ulike aspekter ved å innføre ny teknologi.  

Krav til pasientforløp og ventetid legger stadig større press på spesialisthelsetjenesten. Behovet for raskere diagnostisering og gode verktøy for å avhjelpe kapasitets- og kvalitetsproblemer øker. Dette er en særlig utfordring innenfor kreftområdet, hvor også de geografiske forskjellene er store. Økt kapasitet vil være avgjørende for å nå satte mål for diagnostikk og behandling av kreft. Systematisering av store mengder data ved hjelp av KI kan bidra til å gi både mer treffsikker og raskere diagnose og behandling. Å ta i bruk teknologi som baserer seg på KI avhenger av at det etableres gode og forutsigbare rammebetingelser. 

Vi inviterer politikere, helsepersonell, beslutningstagere og forskere for å diskutere hvordan kunstig intelligens kan bli en større del av løsningen på noen av helsetjenestens utfordringer fremover. Men, hva må eventuelt endres?

Dato:

Torsdag 19. august 2021 

Tid:

Kl. 11:00 - 12:00

Sted:

Rederikontoret

Arrangør:

Siemens Healthineers

Paneldeltakere: 

Moderator for paneldiskusjonen er tidligere helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.
Det vil være paneldeltagere fra områder innen politikk, helsevesenet, organisasjoner og akademia. 
Her er noen av paneldeltakerne:

  • Ordstyrer: Anne-Grete Strøm-Erichsen, tidligere helseminister / Rud Pedersen Public Affairs

  • Ramani Nordli, Arbeiderpartiet

  • Amalie Kollstrand, Høyre

  • Fredrik Altmeier, administrerende direktør, Siemens Healthineers

  • Helga Brøgger, leder, Norsk radiologisk forening / Statens helsetilsyn

  • Morten Goodwin, professor, Universitetet i Agder

  • Bjørn Erik Thon, direktør, Datatilsynet

  • Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær, Kreftforeningen

Link til arrangementet:

Se debatten live her:


AI-Rad Companion er et verktøy med beslutningsstøtte for tolkning av bilder innenfor en rekke modaliteter. Her kan du lese mer om hva du kan gjøre med AI-Rad Companion og hva som er tilgjengelig. Bildebaserte biomarkører kan ta presisjonsmedisin til neste nivå.