Møt oss under Arendalsuka 2021Lytt til vår paneldebatt om hvordan kunstig intelligens (KI) kan benyttes for å gi raskere og mer treffsikker kreftbehandling til pasientens beste.

For å utnytte KI fullt ut er det viktig at bruken av nye verktøy i helsetjenesten drives videre. Selv om mye fortsatt gjenstår, pågår det mange gode tiltak innen endring av det juridiske rammeverket og videreutvikling av teknologi. Siemens Healthineers ønsker å bidra til dialog og gode prosesser for utvikling, innføring og bruk av KI til det beste for pasienter og helsepersonell. Vi inviterer derfor politikere, helsepersonell, beslutningstagere og forskere for å diskutere hvordan kunstig intelligens kan bli en større del av løsningen på noen av helsetjenestens utfordringer fremover og hva som bør endres.

Arendalsuka 2019 paneldebatt Siemens Healthineers

Bruk av KI i diagnostikk og behandling må løftes frem på et overordnet nivå. Det er derfor et stort behov for å diskutere ulike aspekter ved å innføre ny teknologi.  

Krav til pasientforløp og ventetid legger stadig større press på spesialisthelsetjenesten. Behovet for raskere diagnostisering og gode verktøy for å avhjelpe kapasitets- og kvalitetsproblemer øker. Dette er en særlig utfordring innenfor kreftområdet, hvor også de geografiske forskjellene er store. Økt kapasitet vil være avgjørende for å nå satte mål for diagnostikk og behandling av kreft. Systematisering av store mengder data ved hjelp av KI kan bidra til å gi både mer treffsikker og raskere diagnose og behandling. Å ta i bruk teknologi som baserer seg på KI avhenger av at det etableres gode og forutsigbare rammebetingelser. 

Vi inviterer politikere, helsepersonell, beslutningstagere og forskere for å diskutere hvordan kunstig intelligens kan bli en større del av løsningen på noen av helsetjenestens utfordringer fremover. Men, hva må eventuelt endres?

Dato:

Torsdag 19. august 2021 

Tid:

Kl. 11:00 - 12:00

Sted:

Rederikontoret

Arrangør:

Siemens Healthineers

Paneldeltakere: 

Moderator for paneldiskusjonen er tidligere helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.
Det vil være paneldeltagere fra områder innen politikk, helsevesenet, organisasjoner og akademia. 
Her er noen av paneldeltakerne:

  • Bjørn Erik Thon – Datatilsynet
  • Helga Brøgger - Norsk Radiologisk Forening
  • Morten Goodwin – HIA   

Link til arrangementet:


AI-Rad Companion er et verktøy med beslutningsstøtte for tolkning av bilder innenfor en rekke modaliteter. Her kan du lese mer om hva du kan gjøre med AI-Rad Companion og hva som er tilgjengelig. Bildebaserte biomarkører kan ta presisjonsmedisin til neste nivå.


Vil du avtale et møte med oss under Arendalsuka?

Fyll ut kontaktinformasjon, så hører du fra oss

*Required