Møt oss under Arendalsuka 2019
Lytt til vår paneldebatt om pasientens nye digitale hverdag

Utviklingen av helseteknologi går raskt, og dette åpner for flere nye måter å behandle pasienter på. Selv om det er vanskelig å forutse akkurat hvordan fremtidens helsetjenester vil bli, vet vi i hvert fall at en større grad av oppfølgning og behandling vil skje i pasientens eget hjem. Videre vet vi at for å få dette til er helsetjenesten helt avhengig av å ta i bruk ny teknologi, arbeide annerledes og samarbeide bedre på tvers av forvaltningsnivåene.

Vårt mål med debatten er å belyse hvilke muligheter som ligger i fremtidige betjeningsformer der en større del av oppfølging og behandling skjer i hjemmet. Hva betyr nye arbeidsprosesser for sykehusene, for kommunen, for pårørende og ikke minst for pasienten selv? Hva er kritiske suksessfaktorer for å lykkes slik at gevinster kan tas ut og nye måter å tilby helsetjenester på kan innføres i ordinær drift?

Praktisk informasjon

Dato:Torsdag 15. august 2019 
Tid:Kl. 10:00 - 11:00
Sted:Castelle
Arrangør:Siemens Healthineers i samarbeid med IKT-Norge
Paneldeltakere: 
Debatten vil bli ledet av tidligere helseminister Werner Christie.
• Per Engstrand, fagdirektør, Sørlandet Sykehus
• Nils Kristian Klev, fastlege og leder i Allmennlegeforeningen
• Wenche P. Dehli, helse- og sosialdirektør, Kristiansand Kommune
• Iver Olav Sunnset, ordførerkandidat og forretningsutvikler, Digitale Gardermoen
• Lisbeth Sommervoll, adm. dir. Veste Viken HF
Link til arrangementet:https://www.facebook.com/events/334664527448563/?ti=icl
https://arendalsuka.no/event/user-view/11432