Diabetes

Raske pasientnære prøvesvar muliggjør umiddelbar veiledning og gir økt diabeteskontroll

Pasientnær HbA1c-testing, enten det er på legekontor eller sykehus, bidrar til at legen effektivt kan følge opp og ivareta pasienten. Det gir økt diabeteskontroll for både lege og pasient og det forbedrer arbeidsflyten. 

Les mer om våre diabetesinstrumenter og reagenser nedenfor. Informasjonen videre er på engelsk. 

1