Diabetes

Raske pasientnære prøvesvar muliggjør umiddelbar veiledning og gir økt diabeteskontroll

Pasientnær HbA1c- testing, enten det er på legekontor eller sykehus, bidrar til å effektivt følge opp og ivareta pasienter, gir økt diabeteskontroll både for kliniker og pasient og forbedrer arbeidsflyten. 

Les mer om våre diabetesinstrumenter og reagenser nedenfor. Informasjonen videre er på engelsk. 

1