Angiografi og intervensjon

Vi tilbyr innovative løsninger for bildeveiledning til intervensjon innenfor mange kliniske områder. Fra intervensjonsradiologi, kardiologi, onkologi, nevroradiologi til elektrofysiologi og multidisiplinær kirurgi i hybride operasjonsrom.