Angiografi og intervensjon

Vi tilbyr innovative løsninger for bildeveiledning til intervensjon innenfor mange kliniske områder. Fra intervensjonsradiologi, kardiologi, onkologi, nevroradiologi til elektrofysiologi og multidisiplinær kirurgi i hybride operasjonsrom.

Artis pheno

ARTIS pheno

Like individuell som dine pasienter.

syngo TrueFusion

syngo TrueFusion

Integrating efficiency in TEE guidance