Kritiske prøvesvar på under ett minutt

med det lille håndholdte blodgassinstrumentet epoc® Blood Analysis System 

epoc er et håndholdt blodgassinstrument som hjelper deg å diagnostisere og overvåke pasienten i en akuttsituasjon, eller i andre situasjoner hvor du trenger hurtige prøvesvar. De kristiske testresultatene er klare på under ett minutt og gjenspeiler pasientens umiddelbare tilstand. Instrumentet har en bred testmeny på ett enkelt testkort, inkludert pH, PCO2, PO2, natrium, kalium, kalsium, klorid, glukose, laktat, kreatinin, BUN og eGFR. Testkortene oppbevares i romtemperatur. 


For mer informasjon om analyser og tekniske detaljer gå til produktsiden.