MI-forum

MI-forum

For brukere av nukleærmedisinsk bildediagnostikk

Her kan du dele erfaringer med fagmiljøene ved andre sykehus og få oppdatert din kunnskap.

Programmet vil inneholde nyttige temaer innen SPECT og PET og hvordan teknologien kan utnyttes best mulig. Neste forum er planlagt i mai 2023.


Har du praktiske spørsmål eller forslag til foredrag, ta kontakt med Jon Erik Holtedahl

e-post: jon.holtedahl@siemens-healthineers.com På agendaen vil det være temaer innen SPECT/CT , PET/CT og PET/MR der fagmiljøene deler erfaringer.