Bildediagnostikk - kurs og brukerforum i Norge

MIforum

MIforum

Vi har gleden av å invitere til brukermøte i Drammen for alle som jobber med nukleærmedisinsk utstyr fra Siemens Healthineers 4. - 5. juni 2020. På agendaen finner du nyttige temaer til hjelp i den praktiske hverdagen. Her kan du bli oppdatert på siste nytt og utveksle kunnskap med andre brukere.
Artis multipurpose gjennomlysning brukerforum

ARTISforum

Brukerforum for deg som arbeider med Multipurpose den 6. og 7. mai 2020 i Sverige. Forumet retter seg mot radiografer, radiologer og fysikere som jobber med gjennomlysningsundersøkelser av barn og voksne. 
somatomforum

SOMATOMforum

Under disse dagene kan brukere av SOMATOM CT dele erfaringer, heve kompetansen og sikre best mulig utnyttelse av teknologien som er tilgjengelig. Få med deg nyttige tips og triks fra andre brukere og Siemens Healthineers sine spesialister, som kan gjøre CT-hverdagen enklere og bedre. Velkommen til SOMATOMforum i Stavanger den 10. - 12. juni 2020.
magnetomforum

MAGNETOMforum

MAGNETOMforum er et faglig forum for og av brukere av Siemens MR. Målet er å styrke samarbeidet mellom brukerne og heve MR-kompetansen. Neste forum arrangeres i Bergen høsten 2020.
PET/CT brukermøte

PET/CT brukermøte

Fagmiljøet innen PET-CT diagnostikk samles over de nordiske grenser for å utveksle erfaringer og dele kunnskap på tvers av land og sykehus under dette brukermøtet.
Mammomatforum

MAMMOMATforum

Hovedsakelig rettet mot radiologer og radiografer som jobber med mammografi.
xrayforum

RØNTGENforum

Forum for brukere av røntgensystemene Aristos, Ysio, Multitom Rax og Luminos. Brukerne bestemmer selv programmet og kan dele erfaringer. Forumet arrangeres i samarbeid med Healthineers i Sverige.