Bildediagnostikk - kurs og brukerforum i Norge

somatomforum

SOMATOMforum

Under disse dagene kan brukere av SOMATOM CT dele erfaringer, heve kompetansen og sikre best mulig utnyttelse av teknologien som er tilgjengelig. Få med deg nyttige tips og triks fra andre brukere og Siemens Healthineers sine spesialister, som kan gjøre CT-hverdagen enklere og bedre. Velkommen til SOMATOMforum i Bodø den 5. - 7. juni 2019.
syngo.via kurs

Syngo.via CT-kurs for radiologer og radiografer

Velkommen til syngo.via CT-kurs for radiografer 17. - 18. september 2019 og for radiologer 19. - 20. september 2019. Kurset gir en god oversikt over grunnleggende og mer avansert bruk av syngo.via, noe som vil kunne gi en raskere arbeidsflyt ved rekonstruksjon av rutineundersøkelser.
magnetomforum

MAGNETOMforum

MAGNETOMforum er et faglig forum for og av brukere av Siemens MR. Målet er å styrke samarbeidet mellom brukerne og heve MR-kompetansen. Neste forum arrangeres i Drammen 25. - 27.september 2019.
MRI Safety seminar

MRI Safety Seminar by Dr. Emanuel Kanal

The MR safety seminar is aimed to radiologists, radiographers and physicist involved in Magnetic Resonance imaging. The course will be held in English.Understanding the principles underlying potential MRI safety issues and then applying them to clinical decision making are the main objectives of this course.
Mammomatforum

MAMMOMATforum

Hovedsakelig rettet mot radiologer og radiografer som jobber med mammografi.
xrayforum

RØNTGENforum

Forum for brukere av røntgensystemene Aristos, Ysio, Multitom Rax og Luminos. Brukerne bestemmer selv programmet og kan dele erfaringer. I samarbeid med Healthineers i Sverige arrangerer vi brukermøte i skjelett-/lungelab i Göteborg/Varberg 16. - 17. oktober 2018. Det blir nyttige diskusjoner og praktiske øvelser på besøk hos Hallands sjukhus.
PET/CT brukermøte

PET/CT brukermøte

Fagmiljøet innen PET-CT diagnostikk samles over de nordiske grenser for å utveksle erfaringer og dele kunnskap på tvers av land og sykehus under dette brukermøtet.
syngo.via MR-kurs

syngo.via MR-kurs

Dette kurset gir deg god oversikt over grunnleggende bruk av syngo.via, samt rekonstruksjon av rutineundersøkelser. Målgruppen er radiografer som har begrenset erfaring med syngo.via, og som ønsker å lære å bruke syngo.via til postprosessering og rekonstruksjon. Kurset er arrangeres i 26. - 27. mars 2019 i Bergen.
MIforum

MIforum

Vi har gleden av å invitere til brukermøte for alle som jobber med nukleærmedisinsk utstyr fra Siemens Healthineers i Kristiansand 23. - 24. mai 2019. På agendaen finner du nyttige temaer til hjelp i den praktiske hverdagen. Her kan du bli oppdatert på siste nyttog utveksle kunnskap med andre brukere.
Artis multipurpose gjennomlysning brukerforum

ARTISforum

Siemens Healthineers inviterer til brukerforum for deg som jobber med produkter i Artis-serien den 7. og 8. mai 2019 i Oslo ved Thon Hotell Opera.