Pasientnær analysering

Et fagmøte for deg som jobber med urin, diabetes, blodgass og/eller hjertemarkører på sykehus.
Velkommen til neste fagmøte som arrangeres i 2021 under Siemens Academy Days.