Pasientnær analysering

Et fagmøte for deg som jobber med urin, diabetes, blodgass og/eller hjertemarkører på sykehus.
Velkommen til neste fagmøte som arrangeres fra 21. – 22. mars under Siemens Academy Days 2019.