Laboratoriediagnostikk - kurs og fagmøter i Norge

Atellica Solution User Forum

Atellica Solution User Forum

This Nordic and Baltic User Forum will take place at Clarion Hotel in Copenhagen Airport. You will learn about acridinium ester technology, Magline transport system, software developments, open channel applications, Atellica Diagnostics IT, customer experiences and much more.
Hematologi

Hematologi

Fagmøte for laboratorieansatte som jobber med hematologi. Målet er å gi deltakerne en faglig oppdatering, samt muligheten til å knytte kontakter i fagmiljøet. Neste fagmøte arrangeres 5. - 6. februar 2020 i Oslo ved Scandic Sjølyst.
Siemens Academy Days

Siemens Healthineers Academy Days

Det finnes få fora i Norge hvor ulike miljø innen diagnostikk kan møtes for å få en felles forståelse omkring fag, teknologi og samarbeid. Derfor arrangerer vi Siemens Healthineers Academy Days.  Vi belyser temaer innen medisinsk forskning, fanger opp trender og formidler vitenskap i et helhetlig perspektiv. Neste arrangement er i 2021.
immunkjemi og klinisk kjemi, fagmøte klinisk kjemi, utdanning klinisk kjemi

Immunkjemi og klinisk kjemi

Målet med dette fagmøtet er at du skal få best mulig utbytte av instrumentene i den daglige driften ved ditt laboratorium. Målgruppen er brukere av Atellica Solution, ADVIA klinisk kjemi, ADVIA Centaur, Dimension Vista og IMMULITE 2000.
Point of Care

Pasientnær analysering

Et fagmøte for deg som jobber med urin, diabetes blodgass og/eller hjertemarkører på sykehus. Neste fagmøte arrangeres under Siemens Academy Days 2021.
hemostase

Hemostase

Vi samler fagmiljøet innen hemostase for kunnskapsutveksling og diskusjoner. Møtet er åpent for alle som jobber med hemostase.
Plasmaproteiner

Plasmaproteiner

Fagmøtet samler brukere av BN ProSpec og BN II for å utveksle erfaringer, heve kompetansen og oppnå bedre utnyttelse av utstyret. Neste fagmøte vil bli arrangert i 2021 under Siemens Academy Days.