Magnetisk resonans (MR)
 Med vår MAGNETOM-plattform er vi en av markedslederne innen MR.

Enten du akkurat har begynt å jobbe med MR eller tilhører forskningseliten, kan våre MAGNETOM® MR-systemer støtte deg innenfor ditt kliniske område, forskning eller forretningsområde. Vårt felles mål er å forbedre menneskers helse.
Vida