Magnetisk resonans (MR)

Innovativ teknologi for nøyaktig og rask diagnostikk