EHiN
Møt Siemens Healthineers på Norges ledende konferanse for digitalisering av helsesektoren.

EHiN
 
Kontakt oss

Visste du at Siemens Healthineers er en av få tilbydere av løsninger for sikker deling av helseopplysninger mellom aktører i helsevesenet? Har du dokumenter, bilder eller andre pasientdata i ulike systemer? Er informasjon spredt mellom ulike sykehus og helseforetak? Trenger du å tilgjengeliggjøre informasjon for henvisere og/eller pasienter?
 

Vår portefølje følger IHE sine anbefalinger til etablerte standarder innen helsekommunikasjon.

Nedenfor ser du noen av våre fokusområder innenfor eHelse i Norge:

Infrastruktur for deling av informasjon på hvers av helseforetak

Vi tilbyr full infrastruktur (XDS) til å dele dokumenter/journalelementer på tvers av helseforetak. Våre løsninger er blant markedets mest komplette.

- Komponenter til IHE-standard
- Sikkerhetskontroller som ivaretar sikkerheten

 

Teamplay

Teamplay er et nettverk som knytter sammen helsepersonell og medisinsk teknisk utstyr. Samarbeidet kan fremme medisin og gi et bedre og mer effektivt helsetilbud. Ved å koble helseforetak, institutter og deres billeddannende utstyr sammen, kan teamplay bli verdens største virtuelle ”Imaging team”.

Medlemmer av teamet vil få tilgang på verktøy til å håndtere de enorme mengder data som produseres daglig.