DigitalHands hjemmeoppfølging

Digital kommunikasjon for oppfølging av pasienter utenfor sykehus. Pasienten kan overvåke egen helse veiledet av helsepersonell.

DigitalHands etähoitoratkaisu
DigitalHands hjemmeoppfølging

Siemens Healthineers leverer plattformen DigitalHands for at pasienter  skal kunne overvåke sin egen helse sammen med helsepersonell. Plattformen for digital hjemmeoppfølging har vært utviklet gjennom klinisk drift i 7 år og millioner av målinger har blitt vurdert.

DigitalHands er utviklet for pasienter og helsepersonell. Pasienten kan håndtere sin egen helseutfordring med helsepersonell som veileder. Et bredt spekter av sykdommer som astma, kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS), hjertesvikt, diabetes, psykisk helse, svangerskap med høyrisiko støttes. Helsepersonell får raskt et helhetlig bilde av pasientens helse med automatiserte varslinger. Grafiske og intuitive verktøy gjør det mulig å bygge spørreskjemaer til ulike pasientforløp. Pasientsikkerhet og personvernkrav er godt i varetatt. Løsningen kan enkelt tilpasses behovene til flere ulike brukergrupper, og nye brukergrupper kan legges til. I applikasjonen kan pasient og behandler også ha videokonsultasjoner og kommunisere med meldinger.

DigitalHands mobil

Integrasjon

DigitalHands har vært i bruk i Norden siden 2014 og i Finland siden 2020. Fjernovervåkingsløsningen kan integreres fleksibelt i ulike nasjonale systemer. Åpent API gjør det enkelt å integrere mot andre løsninger til for eksempel rapportering, journalsystemer eller lignende. Ønsker du demo? Ta kontakt med oss via knappen under.

Fordeler 

Patient Story Heart Attack

Fordeler for pasienten

Med DigitalHands kan pasienten overvåke sin helsetilstand, gjøre målinger selv og dokumentere svarene. Brukeren får også umiddelbar tilbakemelding på egen helsetilstand og resultatene kan leses av behandlende helsetjeneste i sanntid. 

 • Pasienter blir varslet om nye oppgaver med push-varsler på sin enhet med påminnelse hvis oppgaven ikke er utført innen fristen.
 • Flere overvåkingsplaner på samme plattform
 • Muliggjør mer helhetlig behandling 
 • Pasienten deltar aktivt i overvåkning av egen helse
 • Melding- og videokommunikasjon med helsepersonell
 • DigitalHands kan lastes ned fra app-butikk

Remote Workforce

Fordeler for helsepersonell

Med DigitalHands kan helsepersonell holde oversikt over et stort antall pasienter med måleresultater i sanntid. Systemet klassifiserer automatisk pasienter basert på innstilte alarmverdier, noe som gjør det lettere å vurdere haste- og alvorsgrad. Kan skreddersys til ulike brukergrupper.

 • Digital dokumentasjon av resultater og visning i sanntid 
 • Ansvarlig helsepersonell får varsler om svar og målinger som er utenfor satte grenseverdier
 • Flere pasienter kan overvåkes samtidig
 • Mulighet for integrasjon med andre informasjonssystemer.
 • Enkel og rask oppstart og systemvedlikehold
 • Fleksible tilpasningsmuligheter for ulike brukergrupper

Mer om funksjonalitet


Tjenesten dekker design, integrasjon, vedlikehold, tilsendelse av utstyr og livssyklusstyring av utstyr. Løsningen er skalerbar etter behov. Ulike tjenesteprosesser kan tilpasses ulike spesialiteter og nye pasientgrupper kan kobles til tjenesten. I tillegg til applikasjonstjenestene er det også mulig å koble en enhetspakke til tjenesten, som inkluderer nødvendige måleenheter, en mobilenhet og et datagrensesnitt.

Alle enheter leveres forhåndsinstallert og klare til bruk. Bestilling og administrasjon av utstyrspakker kan gjøres via en egen logistikkportal for DigitalHands. Ønsker du en demo - ta kontakt med oss.

Velferdsteknologi er i rask utvikling og Siemens Healthineers ønsker å være en utviklingspartner som utformer løsninger i fellesskap med kunder.  DigitalHands er basert på OpenTeleHealth, en åpen skybasert plattform for fjernovervåkning. I samarbeid med OpenTeleHealth tilbyr Siemens Healthineers telemedisin i de nordiske og baltiske landene. 

DigitalHands fjernovervåkingsløsning er CE-merket og godkjent i henhold til Medical Devices Directive (93/42 EEC) og har ISO13485-sertifisering. Løsningen oppfyller også tilgjengelighetskravene som har blitt vurdert i henhold til AA-nivåkriteriene i WCAG 2.1-retningslinjene. Siemens Healthineers har blitt uavhengig sertifisert for sitt styringssystem for cybersikkerhet (CYSMS) i henhold til ISO / IEC 27001: 2013 og har blitt utvidet med ISO / IEC 27701: 2019 for cybersikkerhet, databeskyttelse, sikkerhet og IT-funksjoner. Siemens Healthineers bruker internasjonale kvalitetssystemer som er sertifisert i henhold til ISO 9001 kvalitetsstandard.

Løsningen har et flerdimensjonalt rollebasert tilgangskontrollsystem. Rollen bestemmer systemrettigheter og hvilke pasientgrupper helsepersonell har tillatelse til å se.  Organisasjonen bestemmer ulike administrative aspekter, som for eksempel spørreskjemaer, brukerroller, brukere osv. 

Siemens Healthineers er ansvarlige for å vedlikeholde tjenesten og tilbyr applikasjonsstøtte. Serverne er lokalisert i de nordiske landene og støttetjenestene leveres av det norske kundesenteret, som håndterer forespørselen fra start til slutt. Det primære kommunikasjonsspråket er norsk. Kontaktkanalen er vårt Customer Care Center: telefon 07432 eller
e-post  ccc.no.team@siemens-healthineers.com

Referanser

Vil du vite mer? Kontakt oss for demo.