Digitale løsninger

Aldrende befolkning og et økende omsorgsbehov  gjør at vi må levere helsetjenester på nye måter, der digitalisering og ny teknologi spiller en sentral rolle. 

Digital samhandling, moderne teknologi og kunstig intelligens er nødvendige verktøy for å løse kapasitetsutfordringer og redusere ventetider. I fremtiden må vi gjøre mer med færre ressurser. Nedenfor kan du lese mer om hvordan vår digitale teknologi kan bidra til å løse disse utfordringene.


Hvordan utnytte kunstig intelligens i laboratoriet og i bildediagnostikk?

For å kunne håndtere et økende volum både av laboratorieprøver og radiologiske undersøkelser er kan bruk av kunstig intelligens være til stor hjelp. Både innen arbeidsflyt, under undersøkelser, til beslutningsstøtte i bildetolkning jobber vi for å utvikle verktøy med kunstig intelligens. Vi bruker også kunstig intelligens for å gjøre store mengder data til økt innsikt i laboratoriet for å øke effektiviteten. Nedenfor ser du noen eksempler.