Digitale løsninger

Aldrende befolkning og et økende omsorgsbehov  gjør at vi må levere helsetjenester på nye måter, der digitalisering og ny teknologi spiller en sentral rolle. 

Siemens Healthineers er valgt ut blant leverandørene som Helse Sør-Øst nå har inngått rammeavtale med for å styrke arbeidet med digital hjemmeoppfølging. Avtalen vil gjøre det enklere for sykehusene i regionen å ta i bruk nye digitale løsninger for oppfølging av pasienter i eget hjem. Fordelene vil være økt trygghet og mestring for pasienten, færre sykehusinnleggelser og mer effektiv oppfølging av pasienter for behandlere.  Nedenfor kan du lese mer om våre digitale løsninger.


Hvordan utnytte kunstig intelligens i laboratoriet og i bildediagnostikk?

For å kunne håndtere et økende volum både av laboratorieprøver og radiologiske undersøkelser er kan bruk av kunstig intelligens være til stor hjelp. Både innen arbeidsflyt, under undersøkelser, til beslutningsstøtte i bildetolkning jobber vi for å utvikle verktøy med kunstig intelligens. Vi bruker også kunstig intelligens for å gjøre store mengder data til økt innsikt i laboratoriet for å øke effektiviteten. Nedenfor ser du noen eksempler.