Når sekundene teller - tid er hjerne

Fjernstyrt CT-skanning og et helt nytt samarbeid mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten skal gi raskere behandling ved hjerneslag for pasienter i Midt-Troms. 

Universitetssykehuset i Nord-Norge flytter slagbehandling nærmere pasienten

Resultatene i prosjektet kan få stor betydning for den fremtidige organiseringen av akutt hjerneslagbehandling i regionen, resten av landet og internasjonalt.

Fjernstyrt skanning

I regioner med lange avstander til sykehus og mange oppdrag for luftambulansen er det utfordrende å få pasienter med hjerneslag tidsnok til behandling innen 4,5 timer. Det er ikke alltid at pasienten kan fraktes med luftambulanse. Ved dårlig vær og ved mange oppdrag samtidig for luftambulansen må pasienten fraktes i bil, en kjøretur som kan ta mellom to og fire timer, alt avhengig av været.

Stroke treatment in Northern Norway

Ved mistanke om hjerneslag har alle pasienter i Midt-Troms til nå blitt transportert til Universitetsykehuset Nord-Norge i Tromsø for videre undersøkelse og behandling. Statistikk viser at over halvparten av pasientene i Midt-Troms kommer inn for sent til sykehus til å få blodproppoppløsende behandling tidsnok til at det får god effekt. Nå skal behandlingen flyttes nærmere pasienten. 

Finnsnes først i landet med CT ved distriktsmedisinsk senter

Finnsnes

Finnsnes Distriktsmedisinske senter (DMS) er lokalisert i Senja kommune midt i Troms fylke, en drøy to timers kjøretur fra Tromsø. Senteret på Finnsnes var det første distriktsmedisinske senter med CT-maskin i Norge da den ble installert i 2014. Nå øker nytteverdien av CT-en i distriktet til livreddende behandling for rundt 50 tilfeller av hjerneslag hvert år. 

Finnsnes Distriktsmedisinske senter

Et nytt telemedisinsk akuttmottak på Finnsnes er nå etablert, og er et samarbeid mellom legevaktspersonell og ambulansepersonell på Finnsnes, og nevrolog, radiograf og radiolog i Tromsø. Når slagalarmen går vil ambulansepersonell i samråd med AMK, nevrolog og legevaktslege vurdere om hva som er raskest. Helikopter til UNN eller ambulanse til CT på Finnsnes. CT-en på Finnsnes vil fjernstyres av personale fra sykehuset i Tromsø.

I Norge rammes hvert år ca. 10.000 personer av hjerneslag, som er en akutt svikt i blod- og oksygentilførsel til et område av hjernen. Som oftest er årsaken en blodpropp i en blodåre i hjernen. Tiden det tar før man får gjenopprettet blodtilførselen er avgjørende for størrelsen av infarktet, og påvirker både overlevelse og fremtidig funksjonsnivå. Tidlig behandling øker sjansen for overlevelse med godt resultat etter hjerneslag.


Hva er trombolyse?

Hva skal prosjektet bidra med?