Duurzaamheid zit in ons DNAWe pioneer breakthroughs in healthcare. For everyone. Everywhere. Sustainably. 

green deal nl

Duurzaamheid is al meer dan 125 jaar een leidraad binnen Siemens Healthineers. We werken continue aan de verbetering van gezondheidszorgproducten, -diensten en -oplossingen ten bate van patiënten, medische professionals en samenleving. Voortbouwend op onze uitgebreide geschiedenis, innoveren we duurzaam om gezondheidszorg voor iedereen, overal mogelijk te maken. De unieke bedrijfscultuur en ambitie van al onze medewerkers is: We pioneer breakthroughs in healthcare. For everyone. Everywhere. Sustainably.

We hebben 4 focusgebieden gedefinieerd:

1. Verbeteren van de levenskwaliteit door toegankelijkheid van zorg en innovatie

2. Bijdragen aan een regeneratieve en gezonde leefomgeving

3. Bevorderen van diversiteit, gelijkheid en inclusie en het stimuleren van de betrokkenheid van medewerkers

4. Governance en compliance in al ons handelen

Onze belangrijkste doelstellingen voor 2030:

* Klimaatneutraal neutraal zijn

* 260 miljoen patiëntcontacten onderhouden in ontwikkelingslanden

* 35% omzet genereren uit op de markt gebrachte innovaties jonger dan 3 jaar

* 160 AI ondersteunde oplossingen op de markt hebben

* 30% vrouwen in senior management

Diabetes in Africa is often misdiagnosed and can be a death sentence for young patients.

Sinds ons bedrijf meer dan een eeuw geleden werd opgericht – tot 2018 als onderdeel van Siemens – zetten we ons in om de gezondheidszorg wereldwijd te verbeteren. We sluiten ons volledig aan bij het doel van de Verenigde Naties om de levensomstandigheden voor iedereen te verbeteren, zoals vastgelegd in de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

De behoeften in de zorg zijn veranderd en zullen dat blijven doen. De beschikbaarheid van gezondheidszorg, precisiegeneeskunde en een verschuiving van reactieve naar preventieve zorg zijn belangrijke kwesties van onze tijd. Zo helpen we de kwaliteit van leven te verbeteren.

Uitgangspunten

* Toegang tot zorg verbeteren; strategie ontwikkelen voor opkomende markten

* Innoveren van verantwoorde digitalisering en AI; verantwoorde digitalisering, cybersecurity, data(klant)privacy, innovatiemanagement

* Werken aan gepersonaliseerde zorg; precisiegeneeskunde, omdat ieder persoon uniek is

* Transformeren naar preventieve zorg; van zorg naar welzijn

* Gebruik maken van partnerschappen met internationale instellingen voor klinische studies om innovaties te ontwikkelen 

Doelstellingen

* 260 miljoen patiëntcontacten onderhouden in ontwikkelingslanden 

* 35% omzet uit op de markt gebrachte innovaties jonger dan 3 jaar

* 160 AI-ondersteunde producten op de markt hebben


ecoline

Klimaatverandering en de gevolgen ervan vormen enkele van de grootste gezondheidsbedreigingen van onze tijd. We steunen de wereldwijde inspanningen die 175 landen in de COP21-overeenkomst van Parijs hebben toegezegd om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden Celsius. We hebben onze inzet uitgebreid door ons in oktober 2021 aan te sluiten bij het Science-based Target Initiative, dat onze emissiereductiedoelstellingen heeft goedgekeurd als consistent met de niveaus die nodig zijn om de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs te bereiken.

Ons streven naar voortdurende verbetering omvat nauwkeurige rapportage over de voortgang van onze duurzaamheidsactiviteiten, die rekening houden met de essentiële aspecten van ESG en gericht zijn op de normen van het Global Reporting Initiative

Omdat er geen algemeen aanvaarde internationale normen voor de identificatie en rapportage van zogenaamde "groene producten" tot de introductie van de EU Taxonomie Verordening vanaf 1 januari 2022, wij rapporteren over de inkomsten die worden gegenereerd uit onze milieuvriendelijke omgeving Portefeuille conform het huishoudelijk reglement gedefinieerd in onze Environmental Portfolio Reporting principles.

Uitgangspunten

* Klimaatverandering tegengaan door uitstoot te verminderen en minder energieverbruik; energie-efficiëntie, de-carbonisatie

* Transformeren naar een circulaire economie

* Verminderen van gevaarlijke stoffen buiten de wettelijke vereisten (zoals REACH, RoHS, PoP)

* Beperken van de milieu-impact op onze locaties

Doelstellingen

* Verminderen van de netto CO2-uitstoot van scope 1 en 2 naar 130 kiloton in 2025 en klimaatneutraal zijn in in 2030.

* Producten ontwerpen om circulair inzetten mogelijk te maken

* Onze geïnstalleerde producten veilig en betrouwbaar in gebruik houden door service, onderhoud en regelmatig updates en upgrades

* Hergebruik van middelen, materiaal, onderdelen, componenten en producten door ze te renoveren

* Afval elimineren en recyclen verhogen

Siemens Healthineers About Us Diversity & Inclusion

Ruim 66.000 medewerkers (inclusief Varian) werken wereldwijd voor Siemens Healthineers en werken aan het duurzaam verbeteren van de gezondheidszorg. Net zoals we mensen en hun welzijn in het middelpunt plaatsen van ons werk, zijn onze medewerkers even belangrijk voor ons. Zij zijn onze belangrijkste de sleutel tot ons succes op lange termijn. Als werkgever streven wij ernaar om aantrekkelijk voor getalenteerde individuen, ongeacht ras, etnische afkomst, geslacht, handicap, religie, geloofsovertuiging, leeftijd of seksuele geaardheid.

Onze zakelijke relaties zijn gebaseerd op respect voor rechten van de mens  en zijn vastgelegd in onze Code of Conduct, onze gedragscode met basisregels voor samenwerking.

Uitgangspunten

* Investeren in onze mensen; jobs en jobcreatie in een dynamische omgeving, ontwikkelen van mensen en aantrekken en behouden van talent

* Diversiteit en inclusie uitbreiden; betrokkenheid, diversiteit en inclusie van medewerkers

* Respecteren de mensenrechten

* Een gezonde werkomgeving creëren 

Doelstelling

* 30% vrouwen in senior management in 2030

* Werknemersbetrokkenheidsindex van 8,5 naar 8,7 in 2030  laten toenemen waardoor we in de top 10 van de benchmark komen.

* Beschermen van de gezondheid en veiligheid van onze  werknemers, leveranciers en bezoekers

* Voldoen aan de EHS-regelgeving


Naleving, integriteit, eerlijkheid, verantwoordelijkheid - we hebben sterke ethische normen en betrekken iedereen, van onze raad van bestuur en uitvoerend management tot al onze medewerkers en partners, om ervoor te zorgen dat ze zich hiervoor inzetten. Trouw blijven aan onze kwaliteitsbelofte en duurzaamheidsstrategie, terwijl we eerlijke en schone zaken doen ligt aan de basis van Siemens Healthineers als toonaangevend Medisch Technologisch bedrijf.

Duurzaamheid in de supply chain vereist sterke samenwerking met onze leveranciers. De Gedragscode voor Siemens-leveranciers en Business Partners is voornamelijk gebaseerd op de principes van het UN Global Compact en de Internationale Arbeidsorganisatie International Labour Organization, en is ook weerspiegeld in onze Code of Conduct.

Doelstelling

* Productkwaliteit en veiligheid - naleving van de regelgeving voor medische apparatuur

* Duidelijke leiderschapsverbintenis en -betrokkenheid voor duurzaamheid

* De beste bedrijfsethiek toepassen via naleving, integriteit en ethiek

* Op verantwoorde wijze de bedrijfswaarde op lange termijn laten groeien; veerkrachtig bedrijfsmodel en portfoliotransitie, groei in aangrenzende marktvelden

Uitgebreide informatie kunt u lezen in ons Sustainability Report 2023.

Kantoor Siemens Nederland N.V.

Of het nu gaat over onze economische voetafdruk, de mate waarin we innovatie ondersteunen en versnellen, en bijdragen aan een eerlijke, transparante samenleving of de impact die we hebben op het leven van individuele Nederlanders, de leefbaarheid van hun omgeving en uiteraard de grote uitdaging van onze tijd: het beperken van klimaatverandering en het realiseren van een energietransitie. Samen met Siemens Nederland N.V. werken we aan een duurzame maatschappij. In de brochure "Onze impact op de samenleving" leest u hoe.