Wetenschappelijke partnerships

Samenwerking die ons verder brengt in de zorg

wetenschappelijke partnerships man

Door bevolkingsgroei, vergrijzing en onze levenswijze neemt de zorgvraag alsmaar toe. Er zijn meer mensen met gezondheidsproblemen en vaak hebben zij meerdere aandoeningen. Het gevolg is dat ons zorgstelsel onder grote druk staat, waardoor kosten blijven stijgen en de kwaliteit kan dalen. Dit heeft impact op de hele samenleving. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden én de zorg naar een hoger niveau te tillen, slaan kliniek, onderzoekers en Siemens Healthineers de handen ineen en werken wetenschappelijk samen toe naar innovaties.

<p>Paul Riswick</p><p>Algemeen Directeur&nbsp;</p><p>Siemens Healthineers Nederland B.V.</p>

Door de inzet van innovaties is het mogelijk diagnostiek en therapie eenvoudiger, effectiever en kostenefficiënter te maken. De duur van een onderzoek kan korter en de belasting voor de patiënt lager (door bijvoorbeeld minder stralingsbelasting en minder contrastvloeistof). Ingrepen worden preciezer en minder invasief, waardoor de duur van de opname, revalidatie én de risico’s op complicaties fors afnemen. In de samenwerkingen tussen zorginstanties en de medisch-technologische industrie draait het om de wisselwerking tussen de visie en wensen van zorgprofessionals en de technologische oplossingen die de industrie ontwikkelt om deze te realiseren. Daarbij is innoveren niet het enige doel: Value Based Healthcare staat voorop. Siemens Healthineers werkt aan innovaties die zinnig en doelmatig zijn.

Hybride OK

Op de hybride OK kunnen ingrepen preciezer en minder invasief uitgevoerd worden

Siemens Healthineers werkt samen met (academische) ziekenhuizen, zorgexperts, universiteiten en onderzoekscentra aan tal van innovaties voor de zorg van de toekomst. Van een revolutionaire diagnostische techniek om verdacht prostaatweefsel op te sporen en hybride OK’s voor beeldgeleide interventies tot een MRI-Ablatiecentrum voor het behandelen van hartritmestoornissen. En van hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek naar menselijk gedrag en veel voorkomende (hersen)ziekten met MRI tot digitalisering en het inzetten van artificialintelligence in systemen en processen; en om ziekte te voorspellen en behandelprocessen te optimaliseren. Zo werken we samen aan hoogwaardige en betaalbare zorg waar de patiënt centraal staat.

Wetenschappelijke Partnerships van Siemens Healthineers zijn partnerships die zich duidelijk richten op resultaat op de lange termijn. Met innovatieve businessmodellen ondersteunen wij bij het creëren van toegevoegde waarde aan faciliteiten en bij het behalen van korte- en langetermijndoelen. We werken samen aan optimalisatie, uitbreiding en vooruitgang. Wetenschappelijke Partnerships bundelen onze expertise in technologiemanagement, digitalisering van de gezondheidszorg en planning van medische voorzieningen.