Marketing Privacybeleid Update: juni 2022

Siemens Healthineers zet zich in voor de bescherming en het respecteren van de privacy van uw persoonsgegevens. Dit privacybeleid beschrijft hoe Siemens Healthineers uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie wanneer u zich registreert voor of gebruik maakt van de verschillende diensten van Siemens Healthineers, bijvoorbeeld wanneer u deelneemt aan evenementen of webinars, zich abonneert op nieuwsbrieven of communiceert via verschillende kanalen, vooral op sociale netwerken.

De entiteit Siemens Healthineers (hierna "wij" of "ons" genoemd) die wordt vermeld in de bedrijfsinformatie, op de website, of die het evenement organiseert, zal uw persoonsgegevens verwerken als verwerkingsverantwoordelijke.
We verwerken persoonsgegevens uit verschillende bronnen, afhankelijk van hoe u en wij met elkaar omgaan: telefonisch of online contact met u, abonnement op nieuwsbrieven, online of persoonlijke ontmoeting op een evenement, enz. Veel van de persoonsgegevens die wij verwerken, worden door u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u zich aanmeldt voor een evenement, zich inschrijft voor een nieuwsbrief of contact met ons opneemt. Sommige gegevens worden door ons verzameld, bijvoorbeeld informatie over hoe u gebruik maakt van onze verschillende aanbiedingen. In het volgende gedeelte wordt in meer detail uitgelegd welke persoonsgegevens Siemens Healthineers verwerkt wanneer u met ons communiceert, waarom we ze verwerken, hoe lang we ze bewaren, op welke rechtsgronden ze zijn gebaseerd en met wie we ze delen. Voor de verwerking kunnen wij ons baseren op uw toestemming of op het feit dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een met u overeengekomen contract, of omdat wij van mening zijn dat een dergelijke verwerking in ons gerechtvaardigd belang is, rekening houdend met uw eigen belangen, rechten en verwachtingen. In sommige gevallen kan de verwerking noodzakelijk zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Welke persoonsgegevens verwerkt Siemens Healthineers? 

Siemens Healthineers biedt een verscheidenheid aan evenementen zoals webinars, webcasts, congressen, managementvergaderingen, beurzen, (pers)conferenties of andere evenementen die speciaal voor journalisten, analisten of investeerders worden georganiseerd, online en/of on-site. Als u zich inschrijft voor en deelneemt aan een van onze evenementen, kan Siemens Healthineers de volgende categorieën persoonsgegevens over u verwerken:

 • Contactgegevens zoals uw naam, geslacht, titel, e-mailadres, telefoonnummer, communicatiemethode en voorkeurstaal of openingstijden.
 • Informatie met betrekking tot uw beroep, zoals uw functietitel, functie, bedrijf/instelling, media/uitgever, organisatie die u vertegenwoordigt, opleiding, land/regio, specialiteit, interesses (bijv. medische producten, procedures of trends).
 • Gegevens over uw activiteiten, zoals evenementen die u hebt bijgewoond, interacties die u eerder met ons hebt gehad en documenten die u hebt geüpload.
 • Gebruikersinhoud zoals berichten, opmerkingen, foto's, video's, audiogegevens of andere inhoud die u hebt gegenereerd.
 • Reisinformatie zoals uw reisplannen of accommodatievoorkeuren.
 • Foto's en video's gemaakt door Siemens Healthineers of derden in dienst van Siemens Healthineers.
 • Andere gegevens die u vrijwillig verstrekt, zoals via webformulieren of persoonlijke communicatie.

Daarnaast verzamelen we gegevens voor geaggregeerde statistische doeleinden, bijvoorbeeld: aantal registraties, boekingsinformatie, aantal bezoekers onder alle bezoekers van een evenement, enz. 

Voor welke doeleinden gebruikt Siemens Healthineers mijn gegevens?

 • Wij gebruiken uw persoonsgegevens om evenementen te plannen, te organiseren, uit te voeren en te verbeteren. Dit kunnen de volgende initiatieven zijn: 
 • Om uw deelname en toegang tot het evenement te garanderen, bijvoorbeeld om u als deelnemer te identificeren, om uw plaats te reserveren, om u de bijbehorende informatie toe te sturen of om op verzoek deelnamecertificaten te verkrijgen. 
 • Organiseer het evenement, stem het bijvoorbeeld af op uw interesses of neem op een gepersonaliseerde manier contact met u op tijdens en na het evenement. Dit kan het handmatig of geautomatiseerd verzenden van e-mails en oproepen van vertegenwoordigers of aangewezen agenten van Siemens Healthineers omvatten. 
 • Zorg voor naleving van technische vereisten, zoals het schalen van het platform en streamingactiviteiten om een stabiele service te bieden. 
 • Documenteer een evenement intern en extern, maar ook in pers- en marketingactiviteiten, bijvoorbeeld op het intranet en de website van Siemens Healthineers, in sociale media en gedrukte publicaties. 
 • Voldoen aan verplichtingen na het evenement: Voor fiscale en boekhoudkundige doeleinden zijn bepaalde persoonsgegevens vereist voor de verwerking na het evenement, met name voor de toewijzing van kosten zoals huisvestingskosten of leveringskosten in verband met het evenement in de interne boekhouding. Hieronder vallen ook andere activiteiten die wettelijk van ons worden verlangd, bijvoorbeeld interne documentatie op basis van nalevingsvoorschriften. 
 • Personaliseer uw ervaring op het evenement, zoals het afstemmen van aankomende evenementen op uw interesses, het presenteren van inhoud die beter aansluit bij uw verwachtingen, het doen van suggesties om aan uw voorkeuren te voldoen of zelfs verder te gaan. 
 • Analyses uitvoeren, bijvoorbeeld gegevens gebruiken om inzicht te krijgen in de effectiviteit van bestaande evenementen, het bijwonen van evenementen en de betrokkenheid bij een evenement, de processen en inhoud ervan meten, ons evenementenportfolio voor de toekomst verbeteren, onze diensten evalueren en optimaliseren, technische vereisten beoordelen (streamingkwaliteit, downloadsnelheden, enz.). 
 • Om reclame- en marketingactiviteiten uit te voeren, zoals het weergeven van advertenties of het verzenden van marketingcommunicatie. 

Wat is de wettelijke basis voor Siemens Healthineers? 

Siemens Healthineers verwerkt uw persoonsgegevens met uw toestemming (art. 6 lid 1 sub a AVG), voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen die op uw verzoek zijn genomen (art. 6 lid 1 sub b AVG) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (art. 6 lid 1 sub c AVG). 

In sommige gevallen verwerken wij uw persoonsgegevens wanneer deze verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de door ons nagestreefde gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 sub f AVG): 

 • Wat de naleving van de technische vereisten betreft, is het in ons legitieme belang om ervoor te zorgen dat onze evenementen operationeel en technisch stabiel zijn. 
 • Bij het uitvoeren van analyses is het in ons gerechtvaardigd belang om ons evenementenportfolio te verbeteren, om deelnemers nuttige informatie te verstrekken, om een langdurige zakelijke relatie met onze klanten op te bouwen, te onderhouden en te ontwikkelen en om nieuwe potentiële klanten te winnen. 
 • Voor evenementen voor journalisten, analisten en investeerders verwerken wij uw persoonsgegevens om onze public relations te voeren, wat in ons gerechtvaardigd belang is. 
 • Met betrekking tot foto's en video's van evenementen verwerken wij uw persoonsgegevens om onze evenementen te documenteren en onze marketingactiviteiten te ondersteunen, wat in ons gerechtvaardigd belang is.

Wanneer Siemens Healthineers zich beroept op haar gerechtvaardigde belangen voor de verwerking van persoonsgegevens, heeft Siemens Healthineers, na beoordeling van haar gerechtvaardigde belangen, vastgesteld dat uw belangen, rechten en vrijheden niet zwaarder wegen dan haar gerechtvaardigde belangen. Neem voor meer informatie over de rentebeoordeling contact op met de gegevensprivacyorganisatie van Siemens Healthineers. 

Wanneer worden mijn gegevens verwijderd? 

Tenzij anders overeengekomen in een toestemmingsverklaring, bewaren wij uw gegevens voor verwerking tot 4 maanden na het einde van het evenement of na uw laatste interactie met ons, of tot twee jaar na uw laatste activiteit met het account dat u op ons evenementenplatform hebt aangemaakt. Wij bewaren de gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van onze fiscale en boekhoudkundige verplichtingen gedurende 10 jaar, te rekenen vanaf het boekjaar dat volgt op de gebeurtenis. Als foto's en video's van het evenement van historische waarde zijn, worden ze permanent gearchiveerd voor later gebruik in historische publicaties, bijvoorbeeld met betrekking tot de geschiedenis van het bedrijf.

Welke persoonsgegevens verwerkt Siemens Healthineers? 

Op onze websites kunt u zich abonneren op verschillende nieuwsbrieven, afhankelijk van uw interesses. U kunt ook marketinginformatie over onze producten en diensten opvragen en downloaden, waaronder brochures of whitepapers, of een demoversie van bepaalde diensten aanvragen. Wanneer u zich abonneert op nieuwsbrieven of informatie aanvraagt, verwerkt Siemens Healthineers de volgende persoonsgegevens: 

 • Contactgegevens zoals uw voornaam, achternaam, titel, e-mailadres, telefoonnummer en land. 
 • Informatie met betrekking tot uw beroep, zoals uw functietitel, organisatie, interesses en voorkeuren (bijv. producten, klinische specialismen of pathologieën). 

Wanneer u onze nieuwsbrieven of berichten met marketinginformatie opent en erop reageert, verwerken wij de volgende persoonsgegevens: 

 • Contactgegevens zoals uw voornaam, achternaam, titel en e-mailadres. 
 • Afhankelijk van uw specifieke cookie-instellingen verwerken we ook gegevens over uw interactie met ons, hetzij als onderdeel van geaggregeerde statistieken, hetzij op individueel niveau, zoals het tijdstip waarop een e-mail wordt geopend of een document wordt gedownload.

Voor welke doeleinden gebruikt Siemens Healthineers mijn gegevens?

Siemens Healthineers gebruikt deze persoonsgegevens om u de gevraagde informatie te bezorgen. Daarnaast personaliseren we de informatie die we aan jou of aan specifieke doelgroepen aanbieden. We gebruiken cookies, tags of pixels om bij te houden of en wanneer een nieuwsbrief is geopend en welke inhoud is gelezen of gedeeld met anderen. 

Wat is de wettelijke basis voor Siemens Healthineers?

De wettelijke basis voor het verzenden van nieuwsbrieven en andere marketingcommunicatie in het algemeen is uw toestemming (art. 6 lid 1 sub a AVG) en ons gerechtvaardigd belang, in dit geval het onderhouden van zakelijke relaties met onze klanten (art. 6 lid 1 sub f AVG).

De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens in verband met het gebruik van cookies, tags of pixels is uw toestemming (art. 6 lid 1 sub a AVG).

Wanneer worden mijn gegevens verwijderd?

Uw persoonsgegevens worden in de regel opgeslagen totdat u zich afmeldt voor nieuwsbrieven en de bijbehorende toestemming intrekt. Cookies en andere vergelijkbare technologieën die we gebruiken op basis van uw toestemming om uw behoeften en interesses beter te begrijpen, worden lokaal op uw apparaat opgeslagen gedurende 90 dagen of totdat u de cache van uw internetbrowser wist.

Welke persoonsgegevens verwerkt Siemens Healthineers?

U kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen, bijvoorbeeld rechtstreeks via contactformulieren, via een chat op onze website of via sociale netwerken zoals LinkedIn, Twitter of Facebook. U kunt ons ook feedback geven door deel te nemen aan enquêtes. Siemens Healthineers verwerkt de volgende persoonsgegevens over u:

 • Contactgegevens die u verstrekt, zoals uw voornaam, achternaam, e-mailadres of telefoonnummer.
 • Andere informatie die u verstrekt in een bericht of ondersteuningsverzoek.

 Voor welke doeleinden gebruikt Siemens Healthineers mijn gegevens?

Siemens Healthineers verwerkt uw persoonsgegevens om te reageren op uw verzoek, om uw verzoek te verduidelijken en om uw feedback te verwerken. Als deze verzoeken of verzoeken van boekhoudkundige of contractuele aard zijn, voegen we ze toe aan de andere contractuele documenten die al aan de rekening van uw bedrijf zijn gekoppeld.

Wat is de wettelijke basis voor Siemens Healthineers?

De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens is uw toestemming (art. 6 lid 1 sub a AVG). Als uw verzoek tot doel heeft een overeenkomst te sluiten, verwerken wij uw persoonsgegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen (art. 6 lid 1 sub b AVG). Voor het nakomen van boekhoudkundige verplichtingen, die een wettelijke verplichting zijn, is de wettelijke basis art. 6 lid 1 sub c AVG.

 Wanneer worden mijn gegevens verwijderd?

Tenzij anders overeengekomen in het kader van een toestemmingsverklaring, bewaren wij uw gegevens voor verwerking tot 4 maanden na afloop van het evenement of, in het geval van enquêtes, tot maximaal 4 weken na de enquête.

In sommige bijzondere gevallen bewaren we gegevens met betrekking tot contracten maximaal 10 jaar om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, afhankelijk van hun relevantie.


Siemens Healthineers verwerkt informatie over uw interacties met ons (hierboven beschreven) om uw persoonlijke interesse in onze producten en diensten en uw zakelijke behoeften te identificeren en om onze persoonlijke communicatie met u te verbeteren. We evalueren uw huidige gebruik van onze producten of diensten, uw deelname aan en gebruik van het aanbod van Siemens Healthineers, met inbegrip van onze websites, uw deelname aan evenementen of uw verzoeken om marketinginformatie of abonnementen op nieuwsbrieven. We kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken om onze bedrijfsvoering te verbeteren, waaronder het verkrijgen van business intelligence, het ontwikkelen van marketingstrategieën en het verbeteren van onze producten en diensten. 

Naast de informatie die u aan ons verstrekt of die we verzamelen zoals hierboven beschreven, kunnen we persoonsgegevens verzamelen van externe bronnen, zoals openbaar beschikbare bronnen zoals professionele sociale netwerken of informatiemakelaars, die bevoegd zijn om informatie met ons te delen. Daarnaast maken we ook gebruik van de diensten van marktonderzoeksbureaus, die bepaalde informatie voor ons opstellen.

Welke persoonsgegevens verwerkt Siemens Healthineers?

Wanneer u onze websites gebruikt, verwerkt Siemens Healthineers informatie die technisch noodzakelijk is voor communicatie en die via cookies naar ons kan worden verzonden of automatisch naar ons kan worden verzonden door uw browser of apparaat, bijvoorbeeld uw IP-adres, apparaattype, browsertype, bezochte pagina's en de datum en tijd van het verzoek.

Voor welke doeleinden gebruikt Siemens Healthineers mijn gegevens?

Wij verwerken deze informatie om u in staat te stellen de websites te bezoeken, om de presentatie van de websites te verbeteren en te versnellen, om informatie voor specifieke doelgroepen aan te passen en voor te bereiden en om de websites naar gebruikersvoorkeuren in te richten. Dit houdt enerzijds in dat onze websites en de vormgeving van ons internetaanbod worden afgestemd op het daadwerkelijke gebruik van onze websites en anderzijds dat het gebruik van onze technische infrastructuur, met name in het kader van cybersecurity, wordt gecontroleerd. 

Daarnaast verwerken we deze informatie om ervoor te zorgen dat onze Gebruiksvoorwaarden worden nageleefd, om juridische claims uit te oefenen of te verdedigen, en om frauduleuze of frauduleuze handelingen, waaronder aanvallen op onze IT-infrastructuur, te voorkomen en tegen te gaan.

Met het oog op het bekijken van en communiceren met geavanceerde inhoudsobjecten (bijv. 3D- of virtual of augmented reality-objecten) kan Siemens Healthineers persoonsgegevens verwerken, zoals IP-adressen of cookie- en browserinformatie, die technisch noodzakelijk zijn om de benodigde gegevens rechtstreeks vanuit geoptimaliseerde hostingomgevingen te verstrekken.

 Wat is de wettelijke basis voor Siemens Healthineers?

De rechtsgronden voor de verwerking zijn de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Siemens Healthineers als websitebeheerder (art. 6 lid 1 sub f AVG) en uw toestemming (art. 6 lid 1 sub a AVG).

 Wanneer worden mijn gegevens verwijderd?

Gepseudonimiseerde logbestanden die de hierboven beschreven informatie bevatten, worden binnen 7 dagen na het aanmaken verwijderd. Vrijwillige cookies kunnen maximaal 90 dagen worden opgeslagen (afhankelijk van hoe vaak de cache van uw browser wordt gewist).

Welke persoonsgegevens verwerkt Siemens Healthineers?

Voor uw registratie bij onze online diensten (bijv. het evenementenplatform) en uw gebruik van deze diensten maken wij gebruik van een centrale single sign-on-service met dezelfde toegangsgegevens voor alle aanbiedingen van Siemens Healthineers (HealthineersID). Nadat je je hebt aangemeld voor de HealthineersID, kun je eenvoudig schakelen tussen de apps waar je toegang toe hebt.

Voor het gebruik van de single sign-on-service met onze online diensten worden de volgende gegevens verzameld: voornaam, achternaam, e-mailadres, voorkeurstaal, land en naam van bedrijf/instelling.

 Voor welke doeleinden gebruikt Siemens Healthineers mijn gegevens?

Deze persoonsgegevens worden gebruikt om een veilig en gestandaardiseerd authenticatie- en autorisatiemechanisme voor onze verschillende diensten te garanderen.

 Wat is de wettelijke basis voor Siemens Healthineers?

De wettelijke basis voor de verwerking is uw toestemming (art. 6 lid 1 sub a AVG).

Wanneer worden mijn gegevens verwijderd?

Uw account en bijbehorende persoonsgegevens worden bewaard tot twee jaar na uw laatste activiteit.

Siemens Healthineers en zijn partners gebruiken cookies en andere vergelijkbare technologieën voor de werking van de websites van Siemens Healthineers en voor de personalisatie van inhoud en advertenties. Voor meer informatie over hoe Siemens Healthineers cookies gebruikt, zie ons Cookiebeleid.

Voor de hierboven beschreven doeleinden kan Siemens Healthineers persoonsgegevens delen met de volgende ontvangers indien en voor zover een dergelijke overdracht noodzakelijk is:

 • Siemens Healthineers-entiteiten die persoonsgegevens verwerken om te helpen bij de uitvoering van onze contractuele en wettelijke verplichtingen of bij de uitvoering van onze interne functies, zoals klantenservice.

Andere partijen, bijvoorbeeld:

 • partners van onze evenementen (met name evenementenbureaus) voor de planning en uitvoering van het evenement
 • partners die verantwoordelijk zijn voor accommodatie of vervoer, waarnaar regelmatig wordt verwezen op de registratiepagina's
 • zakenpartners of (IT-)dienstverleners die persoonsgegevens verwerken in het kader van hun diensten voor Siemens Healthineers (bv. hosting- of IT-onderhouds- en ondersteuningsdiensten zoals authenticatiediensten, gepersonaliseerde communicatiediensten, diensten voor de implementatie van 3D- en virtual reality-omgevingen of digitale of streamingconferenties)
 • andere deelnemers, voor de uitwisseling van informatie en ideeën met andere deelnemers aan hetzelfde evenement
 • derden, in verband met de naleving van wettelijke verplichtingen, in verband met de vaststelling, uitoefening of onderbouwing van rechten of vorderingen, of in verband met zakelijke transacties (bijv. voor gerechtelijke en arbitrageprocedures, wetshandhavingsinstanties, regelgevende instanties, advocaten of adviseurs).

Een ontvanger aan wie Siemens Healthineers persoonsgegevens doorgeeft, kan zich soms bevinden in een land waar de toepasselijke wetgeving niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming biedt als de AVG. In dit geval, en tenzij anders toegestaan door de toepasselijke wetgeving, draagt Siemens Healthineers persoonsgegevens alleen over als er passende en adequate waarborgen zijn geïmplementeerd en, in het bijzonder, als de ontvanger zich jegens ons heeft verbonden om te voldoen aan de modelcontractbepalingen van de Europese Unie voor de overdracht van persoonsgegevens naar andere landen,  of dat de ontvanger de bindende bedrijfsregels in zijn organisatie heeft goedgekeurd. 

Neem voor meer informatie over de geïmplementeerde veiligheidsmaatregelen contact op met de gegevensprivacyorganisatie van Siemens Healthineers.

Tenzij anders vermeld op het moment dat uw persoonsgegevens worden verzameld (bv. in het kader van een toestemmingsformulier), verwijdert Siemens Healthineers persoonsgegevens indien de bewaring ervan niet langer noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of verwerkt en voor zover de bewaring ervan niet langer noodzakelijk is voor het nakomen van een wettelijke verplichting of voor de vestiging, op de uitoefening of verdediging van een recht in rechte.

De AVG geeft u specifieke rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. In het bijzonder heeft u, afhankelijk van de wettelijke vereisten, de volgende rechten:

 • bevestiging te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens door Siemens Healthineers en, indien dit het geval is, toegang tot dergelijke persoonsgegevens die door Siemens Healthineers worden verwerkt en andere informatie;
 • de rectificatie te verkrijgen van persoonsgegevens die door Siemens Healthineers worden verwerkt en die onjuist zijn,
 • van Siemens Healthineers te verkrijgen dat uw persoonsgegevens die door Siemens Healthineers worden verwerkt, worden gewist,
 • van Siemens Healthineers de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen,
 • een kopie te verkrijgen van de persoonsgegevens die u aan Siemens Healthineers hebt verstrekt of te verzoeken dat deze gegevens worden doorgegeven aan een andere ontvanger,
 • om redenen die verband houden met uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Siemens Healthineers voor zover de verwerking is gebaseerd op gerechtvaardigde belangen.

Als u Siemens Healthineers toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming die vóór de intrekking is gegeven. 

Voor meer informatie over deze rechten of om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met de Siemens Healthineers Data Privacy Organization.

Als u vragen of opmerkingen hebt over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, of als u een van uw rechten op het gebied van gegevensbescherming wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Siemens Healthineers op:  dataprivacy.func@siemens-healthineers.com.

De functionaris voor gegevensbescherming van Siemens Healthineers zal zich altijd inspannen om alle vragen en klachten die u onder onze aandacht brengt, te beantwoorden en op te lossen. U kunt uw verzoeken of klachten ook voorleggen aan een toezichthoudende autoriteit. De belangrijkste toezichthoudende autoriteit voor Siemens Healthineers is: Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht, Promenade 18, 91522 Ansbach, Duitsland.


We herzien ons privacybeleid regelmatig om ervoor te zorgen dat het up-to-date en nauwkeurig is. De datum van de laatste update wordt vermeld aan het begin van dit privacybeleid. We raden u aan deze pagina regelmatig te controleren op eventuele updates.