Privacybeleid Siemens Healthineers

Laatste update januari 2022

Siemens Healthineers verbindt zich ertoe de privacy van uw persoonsgegevens te beschermen en te respecteren. In dit privacybeleid wordt uitgelegd hoe het bedrijf Siemens Healthineers ("Siemens Healthineers" of "wij") dat in het impressum van deze website staat vermeld, uw persoonsgegevens zal verwerken als de verantwoordelijke voor de verwerking in overeenstemming met de algemene verordening gegevensbescherming van de EU (AVG) 

Verwerking van uw persoonsgegevens

Siemens Healthineers verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van uw gebruik van onze websites en online diensten zoals hierna beschreven: 

Gebruik van de websites 

Bij het gebruik van onze websites verwerkt Siemens Healthineers informatie die technisch noodzakelijk is voor de communicatie en die ook automatisch door uw browser of apparaat naar ons kan worden verzonden, bijvoorbeeld IP-adres, apparaattype, browsertype, bezochte pagina's, datum en tijdstip van het verzoek. 

Wij verwerken deze informatie om u in staat te stellen de websites te bezoeken, om de presentatie van de websites te verbeteren en te versnellen, om de aangeboden informatie aan te passen en voor te bereiden op specifieke doelgroepen en om de websites in te richten volgens de voorkeuren van de gebruikers. 

Daarnaast verwerken wij deze informatie om de naleving van onze gebruiksvoorwaarden te waarborgen, om rechtsvorderingen uit te oefenen of ons daartegen te verdedigen en om frauduleuze en soortgelijke handelingen, waaronder aanvallen op onze IT-infrastructuur, te voorkomen en tegen te gaan. 

De rechtsgrondslag voor de verwerking is de bescherming van de hierboven beschreven gerechtvaardigde belangen van Siemens Healthineers als websitebeheerder (art. 6 lid 1 lit. f AVG). 

Abonnement op informatie en deelname aan enquêtes

Op onze websites kunt u zich abonneren op verschillende soorten informatie, zoals nieuwsbrieven. Ook kunt u ons opmerkingen en feedback geven door deel te nemen aan enquêtes. 

Siemens Healthineers verwerkt de persoonsgegevens die u via de website hebt ingevoerd, bijvoorbeeld contactgegevens zoals voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer of opmerkingen. 

Siemens Healthineers gebruikt deze persoonsgegevens om contact met u op te nemen en de gevraagde informatie te verstrekken, om uw opmerkingen en feedback te verwerken en om de aangeboden informatie aan te passen en voor te bereiden voor specifieke doelgroepen. 

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a AVG) die u aan ons hebt verstrekt. 

Gebruik van contactformulieren en chatbots

U kunt rechtstreeks contact met ons opnemen via contactformulieren en chatbots op onze website en met name uw contactgegevens verstrekken. Siemens Healthineers verwerkt de contactgegevens die u verstrekt, zoals uw voor- en achternaam, e-mailadres of telefoonnummer, evenals informatie die u verstrekt in een ondersteuningsverzoek, om uw contact of verzoek te beantwoorden en te verduidelijken. 

De rechtsgrondslag voor de verwerking is uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a AVG). Als uw verzoek gericht is op het sluiten van een contract, is de rechtsgrondslag voor de verwerking de uitvoering van een contract (Art. 6 para. 1 lit. b AVG). 

Online diensten 

Op onze websites kunt u zich registreren voor verschillende Siemens Healthineers Online Services door uw persoonsgegevens te verstrekken, bijvoorbeeld om toegang te krijgen tot technische documenten van onze producten of om informatie uit te wisselen in gebruikersforums. 

Siemens Healthineers verwerkt de persoonsgegevens die u hebt ingevoerd bij het gebruik van de Siemens Healthineers Online Services, bijvoorbeeld bij het registreren of inloggen, zoals uw voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, opmerkingen of forumposts. 

Siemens Healthineers verwerkt uw persoonsgegevens,

 • om de diensten en functies van de Online Services te verlenen en uw gebruik te beheren; of om u in staat te stellen de diensten en functies van de Online Services te gebruiken; 
 • om uw identiteit te verifiëren en gebruikersverificatie mogelijk te maken; 
 • om de naleving van onze Gebruiksvoorwaarden te waarborgen, juridische claims vast te stellen of te verdedigen, en frauduleuze of soortgelijke handelingen te voorkomen, met inbegrip van aanvallen op onze IT-infrastructuur.

De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a AVG), de uitvoering van een overeenkomst (art. 6 lid 1 lit. b AVG) of de bescherming van de legitieme belangen als aanbieder van online diensten (art. 6 lid 1 lit. f AVG). 

Wanneer Siemens Healthineers zich beroept op haar legitieme belangen voor de verwerking van persoonsgegevens, heeft Siemens Healthineers na een belangenafweging vastgesteld dat haar legitieme belangen niet zwaarder wegen dan uw belangen en rechten of vrijheden. Meer informatie over de belangenafweging kan worden verkregen door contact op te nemen met de Siemens Healthineers Data Privacy Organization.

Verwerking van persoonsgegevens in verband met uw zakelijke relatie met Siemens Healthineers 

In het kader van een zakelijke relatie met Siemens Healthineers verwerken wij persoonsgegevens van contactpersonen bij klanten, leveranciers, verkooppartners en partners ("zakelijke partners"). Meer informatie vindt u in het privacybeleid van Siemens Healthineers voor zakenpartners onderaan de pagina onder "Downloads".

 Privacybeleid voor klantbezoeken

Over de verwerking van persoonsgegevens voor klanten die Siemens Healthineers bezoeken privacybeleid voor klantbezoeken

Siemens Healthineers en onze partners gebruiken cookies en andere soortgelijke technologieën om de websites van Siemens Healthineers te beheren en inhoud en advertenties te personaliseren. Meer informatie over het gebruik van cookies vindt u in ons Cookiebeleid.

Koppelingen naar andere websites

De websites van Siemens Healthineers kunnen links bevatten naar websites en toepassingen van derden. Dit privacybeleid is alleen van toepassing op de websites van Siemens Healthineers en heeft geen betrekking op de manier waarop organisaties van derden persoonsgegevens verwerken. Voor informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens raden wij u aan de privacybeleid van de respectievelijk aanbieders te lezen.

Mobiele apps

Siemens Healthineers biedt ook diverse toepassingen die u kunt downloaden naar uw mobiele apparaat ("Mobiele Apps"). Sommige hiervan hebben hun eigen privacybeleid. Dit privacybeleid kunt u bekijken in de App Store voordat u de Mobiele App downloadt en in de Mobiele App zelf.

Siemens Healthineers kan uw persoonsgegevens delen met de volgende ontvangers, indien en voor zover een dergelijke doorgifte noodzakelijk is:

 • Siemens Healthineers bedrijven die persoonsgegevens verwerken ter ondersteuning bij het vervullen van onze contractuele of wettelijke verplichtingen of interne functies zoals klantendiensten;
 • andere ontvangers zoals zakenpartners of (IT-)dienstverleners die persoonsgegevens verwerken in het kader van hun dienstverlening aan Siemens Healthineers (bijvoorbeeld hosting of IT-onderhoud en -ondersteuning);
 • derden in verband met het voldoen aan wettelijke verplichtingen of het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van rechten of vorderingen of in verband met bedrijfstransacties (bijvoorbeeld voor gerechtelijke en arbitrageprocedures, aan rechtshandhavingsinstanties en toezichthouders, aan advocaten en adviseurs).

Soms bevindt een ontvanger aan wie Siemens Healthineers persoonsgegevens overdraagt zich in een land waar de toepasselijke wetgeving niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming biedt als de AVG. In dergelijke gevallen en tenzij anders toegestaan door de toepasselijke wetgeving, geeft Siemens Healthineers alleen persoonsgegevens door indien passende en geschikte waarborgen voor de bescherming van persoonsgegevens zijn geïmplementeerd, met name indien de ontvanger met ons de EU-standaardcontractbepalingen voor de doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen heeft gesloten of indien de ontvanger in zijn organisatie bindende bedrijfsregels heeft goedgekeurd.

Meer informatie over de getroffen beschermingsmaatregelen is beschikbaar door contact op te nemen met de Siemens Healthineers Data Privacy Organization.

Siemens Healthineers verwerkt uw persoonsgegevens alleen zolang dat nodig is om het doel van de verwerking te bereiken (bijv. totdat de zaak waarmee u contact hebt opgenomen volledig is opgehelderd) of totdat u uw toestemming intrekt, tenzij wettelijke verplichtingen of de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen een langere bewaring noodzakelijk maken.

Onder de AVG heeft u specifieke rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. In het bijzonder, en afhankelijk van de wettelijke vereisten, kunt u het recht hebben om: 

 • bevestiging te krijgen of Siemens Healthineers persoonsgegevens over u verwerkt en, indien dat het geval is, toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens die door Siemens Healthineers worden verwerkt, alsmede tot andere informatie, 
 • de rectificatie te verkrijgen van uw onjuiste persoonsgegevens die door Siemens Healthineers worden verwerkt, 
 • van Siemens Healthineers het wissen van uw persoonsgegevens die door Siemens Healthineers worden verwerkt te verkrijgen, 
 • van Siemens Healthineers de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens verkrijgen, 
 • een kopie verkrijgen van uw persoonsgegevens die u aan Siemens Healthineers hebt verstrekt of verzoeken dat uw persoonsgegevens aan een andere ontvanger worden doorgegeven,
 • bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Siemens Healthineers op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op legitieme belangen.

Indien u Siemens Healthineers uw toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, hebt u het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken met werking voor de toekomst, d.w.z. dat uw intrekking geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking ervan.

De functionaris voor gegevensbescherming van Siemens Healthineers en de gegevensbeschermingsorganisatie van Siemens Healthineers bieden ondersteuning bij vragen, opmerkingen, zorgen of klachten met betrekking tot gegevensprivacy of indien u een van uw privacygerelateerde rechten wilt uitoefenen. De functionaris voor gegevensbescherming en de Siemens Healthineers Data Privacy Organization kunnen worden gecontacteerd op dataprivacy.func@siemens-healthineers.com.

De Siemens Healthineers Data Protection Officer en de Siemens Healthineers Data Privacy Organization zullen altijd alles in het werk stellen om verzoeken of klachten die onder hun aandacht worden gebracht te behandelen en af te handelen. Daarnaast kunt u met verzoeken of klachten ook contact opnemen met lokale een toezichthoudende autoriteit.

De bevoegde toezichthoudende autoriteit voor Siemens Healthineers is: Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA), Promenade 18, 91522 Ansbach, Duitsland.

Ons privacybeleid wordt regelmatig herzien om ervoor te zorgen dat het actueel en nauwkeurig is. De datum van de laatste bijwerking vindt u aan het begin van dit privacybeleid. Wij raden u aan deze pagina regelmatig te bezoeken om te controleren of er updates zijn doorgevoerd.

Over de verwerking van persoonsgegevens voor klanten die Siemens Healthineers bezoeken. Lees hier verder.