Privacybeleid Siemens Healthineers

Status: 8 maart 2018

Siemens Healthineers vindt het belangrijk om de veiligheid en de privacy van uw persoonsgegevens te beschermen. Daarom beheert Siemens Healthineers zijn website volgens de toepasselijke wetgeving over de bescherming van persoonsgegevens en gegevensbeveiliging. In dit statement informeren wij u over de verschillende soorten gegevens die wij verzamelen op de website van Siemens Healthineers, de doelen waarvoor we deze gegevens gebruiken, en de partijen waarmee we dergelijke gegevens delen (indien van toepassing).

Verzamelde gegevens en doel verwerking
Op de website gebruiken we cookies. Aanvullende informatie over dit onderwerp leest u in ons cookiebeleid. Daarin leggen we uit hoe u het gebruik van cookies en het gebruik van gegevens die zijn verzameld door cookies, kunt blokkeren.
De toegang tot onze website wordt geregistreerd voor veiligheidsanalyse en voor de bescherming tegen cyberaanvallen. Met uitzondering van het IP-adres worden nooit persoonsgegevens verzameld of gebruikt. IP-adressen worden alleen geanalyseerd bij een cyberaanval. Loggegevens worden regelmatig verwijderd. Bovendien verzamelen we alleen persoonsgegevens (namen, adressen, telefoonnummers of e-mailadressen) in verband met de werking van onze websites als u ons deze gegevens vrijwillig hebt verstrekt (via registratie, contactaanvragen, onderzoeken etc.) en wanneer wij het recht hebben dergelijke gegevens te verwerken of te gebruiken op grond van de toestemming die u hebt verleend of op grond van een wettelijke bepaling.
Als algemene regel gebruiken we dergelijke gegevens alleen voor het doel waarvoor u ons de gegevens hebt verstrekt, bijvoorbeeld om uw aanvragen te beantwoorden, uw orders te verwerken, of u toegang te verlenen tot bepaalde informatie of aanbiedingen.

Gegevens delen
Voor zover u uw toestemming hebt verleend, of wanneer wij anderszins wettelijk het recht hebben dit te doen, zullen wij uw persoonsgegevens, indien van toepassing, delen met de groepsbedrijven van Siemens voor bovenstaande doeleinden.
In verband met de werking van de website en de diensten die worden aangeboden via de website, werkt Siemens Healthineers met dienstverleners, zoals hostingproviders of aanbieders van IT-onderhoudsdiensten. Deze kunnen in landen gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte (‘derde landen’), waarin de toepasselijke wetgeving niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming biedt als in uw land. In dergelijke gevallen neemt Siemens Healthineers maatregelen om een passend niveau van gegevensbescherming te garanderen. Zo delen wij uw persoonsgegevens alleen met dochterondernemingen van Siemens Healthineers in derde landen als zij onze Binding Corporate Rules (‘BCR’) voor de bescherming van persoonsgegevens hebben geïmplementeerd. Aanvullende informatie over de Siemens BCR vindt u onder ‘Downloads'.
Gegevens worden alleen gedeeld in verband met, en in overeenstemming met, de toepasselijke wetgeving en voorschriften. Uw persoonsgegevens worden door ons niet verkocht of anderszins verhandeld aan derde partijen.

Vragen en opmerkingen
Siemens Healthineers zal alle rechtmatige verzoeken om informatie inwilligen, evenals, indien van toepassing, alle verzoeken om uw persoonsgegevens te corrigeren, te wijzigen of te verwijderen.

Functionaris gegevensbescherming
Als u een verzoek wilt indienen of als u vragen of opmerkingen hebt over het privacybeleid, neemt u dan contact op met Katja Stadelmann, onze EU Siemens Healthineers Group Data Protection Officer, voor de gegevensbescherming van de Europese Siemens Healthineers Group via deze portal.

Dit privacybeleid wordt regelmatig geactualiseerd. U vindt de datum van de laatste update bovenaan deze pagina.