Privacybeleid voor klantbezoekenUpdate 31 augustus 2020Siemens Healthineers Nederland B.V. („Siemens Healthineers”) kan de volgende categorieën persoonsgegevens over u verwerken: 

 • Naam en functie-informatie, zoals functietitel, instelling
 • Contactgegevens, zoals adres en e-mailadres

Siemens Healthineers verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Planning, organisatie en uitvoering van uw bezoek aan Siemens Healthineers, inclusief het verlenen van diensten zoals hotelboekingen, transport en maaltijden
 • Communicatie over uw bezoek 

De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om aan de bovengenoemde doeleinden te voldoen. Tenzij anders aangegeven, is de rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens artikel 6 lid (1) sub (b), (c) en (f) van de AVG. Siemens Healthineers heeft een legitiem belang bij de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op het verlenen en uitvoeren van onze diensten tijdens uw bezoek. Als Siemens Healthineers de respectievelijke persoonsgegevens niet verzamelt, worden de beschreven doeleinden mogelijk niet door Siemens Healthineers bereikt.


We verwijderen uw persoonsgegevens na een maximale periode van twee jaar na uw bezoek, tenzij wettelijke bewaarverplichtingen onder de wetgeving die van toepassing is (zoals belasting- of handelsrecht) van ons verlangen dat we uw persoonsgegevens langer bewaren.


 Voor de bovengenoemde doeleinden kunnen uw persoonsgegevens worden overgedragen aan, en verwerkt door, de volgende ontvangers: 

 • Siemens Healthineers Nederland B.V. groepsmaatschappijen;
 • Serviceproviders die Siemens Healthineers bedrijven ondersteunen, bijvoorbeeld hotels en ophaaldiensten

Als het wettelijk is toegestaan moeten rechtbanken, wetshandhavingsinstanties, regelgevende instanties of advocaten voldoen aan de wet voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

Soms bevinden de ontvangers van uw persoonsgegevens zich in landen buiten de EU/EER ("derde land"), waar wetten van toepassing zijn die niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming bieden als de wetten binnen de EU/EER.

In dergelijke gevallen neemt Siemens Healthineers maatregelen om op andere manieren passende veiligheidsmaatregelen te nemen voor de bescherming van persoonsgegevens. Siemens Healthineers draagt met name persoonsgegevens alleen over aan externe ontvangers in derde landen als de desbetreffende ontvanger:

 • EU-standaardcontractbepalingen zijn aangegaan met Siemens Healthineers of;
 • Binding Corporate Rules heeft geïmplementeerd in haar organisatie;

U kunt contact opnemen met Siemens Healthineers voor meer informatie en/of kopieën van de ingevoerde veiligheidsmaatregelen. 


Onder wetgeving die van toepassing is inzake gegevensbescherming binnen de EU/ EER heeft u - mits aan de respectievelijke wettelijke voorwaarden is voldaan - het recht om:

van Siemens Healthineers een bevestiging te verkrijgen over het al dan niet verwerken van persoonsgegevens over u, en waar dat het geval is, toegang tot uw persoonsgegevens;

 • van Siemens Healthineers de rectificatie van onjuiste persoonsgegevens over u te verkrijgen;
 • bij Siemens Healthineers de verwijdering van uw persoonsgegevens op te vragen;
 • van Siemens Healthineers een beperking van de verwerking met betrekking tot uw persoonsgegevens te verkrijgen;
 • van Siemens Healthineers een kopie te verkrijgen van persoonsgegevens over u, die u actief heeft verstrekt, in een gestructureerd, veelgebruikt en in een formaat dat door de computer kan worden gelezen en om Siemens Healthineers te verzoeken deze gegevens door te sturen naar een andere door u geselecteerde ontvanger; en
 • op grond van uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als u een van uw rechten wilt laten gelden en/of meer informatie wilt ontvangen, maak dan gebruik van het volgende contact.


De Data Privacy Officer van Siemens Healthineers en de Siemens Healthineers Data Protection Organization bieden ondersteuning bij alle vragen over data privacy, opmerkingen, zorgen of klachten of in het geval dat u uw data privacy-gerelateerde rechten wilt uitoefenen.

Met de Data Privacy Officer van Siemens Healthineers en de Siemens Healthineers Data Privacy Organization kan contact worden opgenomen via onze portal ‘Let us know - Data Privacy’.

De Data Privacy Officer van Siemens Healthineers en de Siemens Healthineers Data Privacy Organization zullen altijd hun uiterste best doen om verzoeken of klachten die u onder haar aandacht brengt, te behandelen en af te handelen. Naast contact opnemen met de Data Privacy Officer en de Siemens Healthineers Data Privacy Organization, heeft u altijd het recht om met uw verzoek of klacht contact op te nemen met de bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming.