Contact

Siemens Healthineers Nederland B.V.

Bezoekadres
Prinses Beatrixlaan 800
2595 BN Den Haag

Postadres
Postbus 16068
2500 BB Den Haag
Telefoon

Telefoonnummers

Customer Care Center - voor storingen en technische vragen
+(070) 333 27 52
Laboratoriumdiagnostiek
+(070) 333 37 16
Medische beeldvorming
+(070) 333 30 14
Algemeen
+(070) 333 30 11

1