Hjørring

Visjoner og IT har formet automasjonsløsningen i Hjørring

For mer enn 10 år fikk Hjørring sin første laboratorieautomasjon. Siden den gang har løsningen blitt utvidet og skiftet ut for å håndtere et stadig økende prøvevolum. 

Avdeling for klinisk biokjemi ved Regionsykehuset Nordjylland, Hjørring dekker et relativt stort og tynt befolket område. Blodprøvene fra legekontorene transporteres usentrifugert ved 21 grader i spesialutstyrte biler. 45% av blodprøvene kommer fra legekontorer, i to puljer. Dette gir en toppbelastning som automasjonsløsningen må kunne håndtere.

<p>Peter Hindersson</p>

Kompleks datalogistikk

Et av verktøyene for å håndtere og levere en stadig økende produksjon er implementering av IT. CentraLink var programvaren som ble brukt i den første installasjonen i 2002 og heldigvis er det likheter mellom CentraLink og den nåværende Atellica Data Manager (ADM).


Hjørring_Jette_DK

“Det er mange systemer som er koblet sammen, og kompleksiteten i programvaren gjør det vanskelig å få oversikt. Men sammenkoblingen er også akkurat det som gjør hverdagen lettere. De ansatte blir stadig flinkere til å bruke funksjonene og til å jobbe med fjernstyring av Atellica -skjermen. I tillegg tar vi også i bruk flere og flere funksjoner og muligheter i Data Management System (DMS) , Atellica Data Manager (ADM) og Atellica Process Manager (APM), sier ansvarlig bioingeniør Helle Hyldgaard Schmidt. F.eks. gir APM kontinuerlige alarmer dersom det er beov for påfyll av reagenser. Dette gjør det lettere å planlegge dagens produksjon.

<p>Peter Hindersson</p>
Atellica Inventory Manager one-click check-in

Inntil nylig mottok avdelingen kvartalsvise leveranser som to ansatte brukte en hel dag på å pakke ut. I tillegg måtte alt telles manuelt, fortløpende. Med Atellica Inventory Manager (AIN) kommer leveransene nå fortløpende og det er ikke nødvendig å telle. Dette gir en helt annen og forbedret arbeidsflyt, spesielt med tanke på bioingeniørenes hverdag, ettersom ingen spesifikke dager kan planlegges for utpakking. På sykehusets økonomiavdeling er de også godt fornøyd, siden det nå er lettere å følge avdelingens produksjon sammenlignet med innkjøp av reagenser, siden leveransene kommer fortløpende.

De siste årene har produksjonen i Hjørring økt med 5-6% per år. En av grunnene er at det er mest hensiktsmessig å bestille en bred analysepakke (analyser bestilles i forskjellige pakker).

"I utredningen er det ikke tid til å vurdere nøyaktig hvilke tester som trengs og fordelen med å bestille bare noen få analyser om gangen er minimal", sier Peter Hindersson.

Avdelingen har fortsatt kapasitet til å takle den økende etterspørselen, men med en økning på hele 9% i år må det snart legges en plan for hvordan dette skal løses. Regionsykehuset Nordjylland, Hjørring sin visjon er "Vi tror at veien til et bedre liv på toppen av Danmark går gjennom" Nye veier, nye løsninger - sammen ". - Helt i tråd med reisen klinisk biokjemisk avdeling i Hjørring er på.