Fremskyndet diagnostikk av hjerteinfarkt Endelig er det mulig. Pasientnær analysering av høysensitiv troponin.

Atellica VTLi er det første CE-godkjente instrumentet for pasientnær analysering av høysensitiv troponin. Dette vil hjelpe helsepersonell med å diagnostisere og behandle hjerteinfarkt enda raskere. 

 


Hvert år får tusenvis av pasienter i Norge symptomer som kan være relatert til hjerteinfarkt. Ifølge hjerte- og karregisteret var det 43 420 personer som kom til sykehus med brystsmerter og 13 125 pasienter som fikk behandling for hjerteinfarkt på norske sykehus i 2019.

Klinikere benytter i dag hovedsakelig troponin-resultater analysert på medisinske laboratorier for å sette diagnosen, i de tilfeller hvor EKG er utilstrekkelig. Svartiden kan være opp mot en time eller mer. Å kunne redusere tiden til diagnosen settes og riktig behandling iverksettes er veldig viktig, spesielt for pasienten, men også for sykehusene og det norske helsevesenet som helhet. Troponin-resultater pasientnært ved bruk av et trådløst, håndholdt instrument som Atellica VTLi vil kunne gi en betydelig reduksjon i behandlingstiden.


Operator scans ID

På produktsiden finner du mer informasjon om analysen, funksjonaliteten og tekniske detaljer.