Automasjon gir enklere hverdag
Beregninger gjort i forkant viser en besparelse på over 10 arbeidstimer hver dag.

2015-11-17

Siden år 2000 har kostnadene til det norske helsevesenet steget vesentlig mer enn andre sektorer. Prosjektet i Bærum er et godt eksempel på at det offentlige gjør smarte grep for å håndtere den økte arbeidsmengden uten bruk av flere hender.

 

- Automasjonen bidrar til at pasienten kan behandles raskere. De ansatte på laboratoriet har fått en helt ny og spennende hverdag. Automasjonen reduserer belastende oppgaver og frigjør tid til kvalitetsfremmende arbeid, sier Silje Schaug Aarstad, seksjonsleder for medisinsk biokjemi på Bærum sykehus.

 

Se videoen her!

 

Det er Siemens Healthcare som leverer løsningen som er den første av såkalt andregenerasjon automasjonsløsning i Norge.

 

- Beregninger gjort i forkant viser en besparelse på over 10 arbeidstimer hver dag. De ansatte vil bruke mindre tid på belastende og tidkrevende manuelle oppgaver, som å ta av korker på tusenvis av prøverør og flytte prøver mellom instrumenter. I tillegg vil arkivering av ferdiganalyserte prøver gjøres automatisk, forteller Gunhild Opsahl i Siemens Healthcare.

 

Første sykehus i Norge

 

Laboratoriet på Bærum sykehus er først ut i Norge med å automatisere manuelle prosesser i et så stort omfang, en såkalt totalautomasjon.

 

- Laboratoriet er opptatt av å dokumentere effektene ved automatisering, så målet er å få tallfestet enda flere av fordelene når de har vært i rutine en stund. Installasjonen er viktig for oss fordi den viser at det ikke bare er de største laboratoriene som kan få store fordeler av å automatisere, sier Gunhild Opsahl.

 

En spesiell egenskap ved løsningen på Bærum sykehus er at ferdiganalyserte prøver automatisk sendes til lagring i en kjøleskapsmodul tilknyttet automasjonsbåndet. Ved noen enkle tastetrykk kan prøven sendes ut på båndet igjen for re-analysering.


For mer informasjon, kontakt:
Espen Mathisen, kommunikasjonsansvarlig Siemens Healthineers tlf. 950 44 789
 


Share this page: