Utdanningstilbud internasjonalt

Utover det tilbudet som finnes i Norge, er det også mulig å delta på arrangementer og kurs i andre land.