Kundemagasiner

Våre kundemagasiner gir deg dybdekunnskap innen ulike kliniske disipliner, slik at du kan holde deg oppdatert innen ditt fagområde. Her kan du høste erfaringer fra hele verden om hvordan klinikere hjelper pasienter til best mulig behandling.


NextLevel

NextLevel er vårt norske kundemagasin som speiler helsehverdagen i Norge og formidler innsikt i ulike fagområder. Her kan du lese personlige profilintervjuer og vitenskapelige artikler.


MAGNETOM Flash

Everything from the world of magnetic resonance imaging. This semi-annual magazine is primarily designed for physicians, physicists, and medical technical personnel.
 


SOMATOM Sessions

I dette magasinet finner du spennende stoff innenfor fagområdet computertomografi (CT). Bladet har fokus på innovasjon, kliniske applikasjoner og erfaringsdeling. Magasinet passer for klinikere, fysikere, radiografer, radiologer og teknikere.


Heartbeat

Her kan du lese om innovasjon innenfor kardiovaskulær diagnostikk og behandling. Magasinets målgruppe er klinikere innenfor kardiologi.


AXIOM Innovations

Magasinet dekker fagfeltet intervensjonsradiologi, kardiologi og kirurgi. Det kommer ut to utgaver i året og egner seg fysikere, klinikere, forskere og teknisk personell.


Imaging Life

Magasinet dekker fagfeltet intervensjonsradiologi, kardiologi og kirurgi. To utgaver i året og egner seg fysikere, klinikere, forskere og teknisk personell.


Go HYBRID!

I vårt nye magasin Go HYBRID kan du lese intervjuer med leger og sykehusledelse om hvilke fordeler multimodaliteter i operasjonsrom gir for pasienter og sykehuset.