Kundemagasiner

Våre kundemagasiner gir deg dybdekunnskap innen ulike kliniske disipliner, slik at du kan holde deg oppdatert innen ditt fagområde. Her kan du høste erfaringer fra hele verden om hvordan klinikere hjelper pasienter til best mulig behandling.

Du kan også gå til siden "News & Stories" for å lese artikler og intervjuer med eksperter over hele verden.


NextLevel

NextLevel er vårt nordiske kundemagasin som speiler helsehverdagen i Norden og formidler innsikt i ulike fagområder. Her kan du lese intervjuer og vitenskapelige artikler.


MAGNETOM Flash

Everything from the world of magnetic resonance imaging. This semi-annual magazine is primarily designed for physicians, physicists, and medical technical personnel.
 


SOMATOM Sessions

I dette magasinet finner du spennende stoff innenfor fagområdet computertomografi (CT). Bladet har fokus på innovasjon, kliniske applikasjoner og erfaringsdeling. Magasinet passer for klinikere, fysikere, radiografer, radiologer og teknikere.