Bedre helse med digital oppfølging i hjemmetAlle kommunene i Agder kan nå gi personer med kroniske sykdommer oppfølging av kvalifisert helsepersonell mens de sitter hjemme i sin egen stue med nettbrett.

Agder er en foregangsregion i Norge for velferds- og helsetjenester til befolkningen. TELMA, telemedisin i Agder, er et av initiativene. Personer med kroniske sykdommer følges opp av kvalifisert helsepersonell mens de sitter hjemme i sin egen stue. Se video her.

Trond Rane fra Tromøy i Arendal har diabetes type 2 og har deltatt som testpasient og brukerrepresentant i prosjektet. Han sier fjernoppfølging over nettbrett har gitt ham et bedre liv.

- Jeg trodde jeg hadde kontroll på sykdommen, men etter at jeg kom under oppfølging i TELMA, så jeg at det hadde jeg slett ikke. TELMA sikrer meg et fullverdig liv, sier han

Rane sier at han har fått et mye større innblikk i sin egen helsesituasjon og at han nå føler en mye større trygghet for hvordan han lever livet sitt. Diabetes type 2 er en alvorlig sykdom som kan gi alvorlige konsekvenser dersom den ikke følges opp. Blant disse er redusert syn, dårlig blodomløp og amputasjoner. 

Siden oppstarten i oktober 2017 har 20 personer fått oppfølging fra de to sentralene i Kristiansand og Farsund. Fra 1. april i år ble tilbudet tilgjengelig for alle aktuelle brukere i de 30 agderkommunene. Prosjektet er et samarbeid mellom kommunene Kristiansand og Farsund, Sørlandet sykehus, Universitet i Agder, Karde AS og Siemens Healthineers. Det omfatter hele Agder og er delfinansiert av Norges forskningsråd.

Helse og sosialdirektør Wenche Dehli i Kristiansand kommune ønsket en trygg og solid industripartner inn i prosjektet. Valget landet på Siemens Healthineers.

- Utstyrslogistikken Siemens Healthineers håndterer har blitt viktig for oss, men kunnskapen de har innen helse er viktigere. Gjennom samarbeidet med Siemens og Universitetet i Agder har vi tilgjengelig god kompetanse på kunstig intelligens og maskinlæring. Den telemedisinske løsningen er bygget opp slik at vi i større og større grad kan forutsi hvordan pasienten vil ha det i morgen og i overimorgen, sier prosjektleder Terje Grimstad i Karde AS.

TELMA avstandsoppfølging i hjemmet

Telemedisin, eller avstandsoppfølging, er en metode for å behandle kronisk syke personer som bor i eget hjem. Hensikten er å fremme mestring av egen helsesituasjon, forebygge, oppdage og behandle forverring av sykdommen. Dette skal gi pasienten en bedre hverdag og økt trygghet. Kommune og sykehus forventer at telemedisinske løsninger skal redusere behov for tjenester som krever mye personell. Det forventes også at antall innleggelser på sykehus reduseres, og at antall pasienter som må reinnlegges reduseres.

TELMA avstandsoppfølging i hjemmet

- Pasientene utstyres med et nettbrett og medisinsk måleutstyr. På nettbrettet fyller pasienten inn svar på spørsmål om hvordan han eller hun føler at helsesituasjonen er i dag. Spørsmålene og måleutstyret som er i bruk avhenger av diagnose, sier Gro Anita Grelland som er assisterende prosjektleder og jobber som rådgiver i velferdsteknologi i Kristiansand kommune.

For eksempel ved kols er det viktig å måle oksygenmetningen i blodet og å vurdere symptomer på forverring.

- Da får pasienten en måler som settes på fingertuppen. Måleresultatet sendes fra måleren til nettbrettet via bluetooth. Egenmelding og måleresultat sendes deretter fra nettbrettet til telemedisinsk sentral, sier Grelland.

Måleresultatet settes sammen med egenmeldingen, som er informasjon pasienten selv oppgir. Egenmelding og måleresultat gir bakgrunn til å klassifisere pasientens helsesituasjon i henhold til trafikklysverdiene grønn, gull eller rødt.

Innbyggerne kan søke om telemedisinsk oppfølging direkte til forvaltningsenheten i hjemkommunen sin, eller via fastlege, sykehus, pasientforening eller hjemmetjeneste. Amisjonsnivået er å få med 700 pasienter i prosjektperioden frem til 2019.