Hematologi

Våre hematologisystemer har en veldokumentert teknologi som gir riktige svar ved første gangs analysering.