#getchecked

Breast Cancer Awareness Month - #getcheckedBrystkreft venter ikke, ikke vent du heller

COVID-19 setter mange planer på vent. Men brystkreft venter ikke på at pandemien skal forsvinne. Ikke la COVID-19 hindre deg i å gjøre selvkontroller eller gå til mammografiundersøkelse. Jo raskere brystkreft blir oppdaget, jo bedre er sjansen for å bli frisk. Oktober er måneden der hele verden og vi i Siemens Healthineers retter oppmerksomheten rundt brystkreft og hvordan vi kan redde flere liv ved å oppdage sykdommen tidlig. Brystkreftforeningen har laget en instruksjonsvideo hvordan du selv kan kjenne etter unormale forandringer i brystet.

Se videoen ved å klikke her

Kilde: Brystkreftforeningen

Fakta om brystkreft: Den hyppigste kreftformen hos kvinner i Norge med rundt 3500 nye tilfeller hvert år. Ni kvinner får diagnosen hver dag. Nesten dobbelt så mange får brystkreft enn for rundt 60 år siden. Det finnes ingen klar årsak til hvorfor stadig flere kvinner får brystkreft, men mye tyder på at det er et samspill mellom arv, hormoner og livsstil. 9 av 10 kvinner som rammes, er i live fem år etter diagnosen. Bedre behandling, diagnostikk og forskning har ført til at kreften oppdages tidligere.


Det er mange ulike faser i diagnostering og behandling av brystkreft. Figuren viser hvordan de ulike kliniske områdene er involvert og hvordan vi følger pasienten gjennom hele behandlingsforløpet.