Automatiserte systemer for analyser i klinisk kjemi

Våre kjemisystemer og applikasjoner kan bidra til effektivitet, pålitelighet og nøyaktighet som gjør det mulig sette sammen arbeidsstasjoner slik at kostnader kan reduseres og produktiviteten kan økes.