Automatiserte systemer for analyser i klinisk kjemi

Våre kjemisystemer og applikasjoner kan bidra til effektivitet, pålitelighet og nøyaktighet som gjør det mulig sette sammen arbeidsstasjoner slik at kostnader kan reduseres og produktiviteten kan økes.


Share this page:

The products/features (mentioned herein) are not commercially available in all countries. Due to regulatory reasons their future availability cannot be guaranteed. Please contact your local Siemens organization for further details.