Ny moderne storbylegevakt for innbyggere i Oslo Den nye legevakta ved Aker sykehus, som åpnet  22. november, er Norges største og mest moderne. Kapasiteten vil øke og bildediagnostiske undersøkelser er nå lettere tilgjengelig. 

Legevakten har vært lokalisert i Storgata i over 120 år og de ansatte kan nå jobbe i nye lokaler med moderne utstyr. I 2031 er det planlagt ferdigstillelse av nytt akuttsykehus: Nye Aker sykehus. Legevakten vil da ligge nært det øvrige akuttilbudet i hovedstaden.