Digital avstandsoppfølging ved COVID-19I samarbeid med kommuner, sykehus, fastleger og Siemens Healthineers er det er nå utviklet en digital løsning for oppfølging av pasienter med koronavirus.

Flere kommuner i Agder fylke, Ullensaker og Gjerdrum er de første til å prøve ut løsningen, som de selv har vært med på å utarbeide. Teknologien baserer seg på etablerte standarder for telemedisin. Se hvordan Agder-kommunene har brukt avstandsoppfølging i TELMA-prosjektet her. Telemedisin er brukt til å behandle og overvåke kronisk syke personer i eget hjem. Hensikten er å fremme mestring av egen helsesituasjon, forebygge, oppdage og behandle forverring av sykdommen. 

I den pågående smittesituasjonen vil avstandsoppfølging bidra til å avlaste helsetjenesten i vurdering av sykdom og oppfølging av pasienter. For koronapasientene kan det skape større trygghet at de kan få hjelp mens de er hjemme. Smitterisikoen reduseres både for helsepersonell og pasienter. Dette er særlig fordelaktig for pasienter med høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom. Helsepersonell som er i karantene kan også følge opp pasienter hjemmefra. I innslag fra NRK 19.03.2020 kan du se hvordan Agder-kommunene bruker digital oppfølging ved covid-19.

Felles teknisk løsning

Kommunene, fastleger og sykehus har lenge vært med å utvikle og prøve ut at pasienter med KOLS, diabetes, hjertesvikt og psykiske tilstander kan følges opp hjemme basert på Siemens Healthineers digitale plattform. Den digitale oppfølgingen for koronapasienter er en videreutvikling av disse løsningene innenfor telemedisin. Det er lagt vekt på at løsningen skal være enkel å bruke og driftssikker. Det er mulig ta den i bruk raskt og det kreves lite, eller ingen investering i teknologi. 

Kontakt Lars Houge, tlf. 995 93 450, e-post: lars.houge@siemens-healthineers.com 


Løsningen er basert på OpenTeleHealth, en åpen skybasert plattform for fjernovervåkning.

I samarbeid med OpenTeleHealth tilbyr Siemens Healthineers telemedisin i de nordiske og baltiske landene. Samarbeidet er et viktig steg i retning av et mer digitalt helsevesen. Løsningen kan brukes innenfor en rekke medisinske områder og Siemens Healthineers er ansvarlig for den tekniske løsningen og logistikken.

Henrik L. Ibsen, adminstrerende direktør i OpenTeleHealth