Digital avstandsoppfølging ved COVID-19
I samarbeid med kommuner, sykehus, fastleger og Siemens Healthineers er det er nå utviklet en digital løsning for oppfølging av pasienter med koronavirus.

Flere kommuner i Agder fylke, Ullensaker og Gjerdrum er de første til å prøve ut løsningen, som de selv har vært med på å utarbeide. Teknologien baserer seg på etablerte standarder for telemedisin. Se hvordan Agder-kommunene har brukt avstandsoppfølging i TELMA-prosjektet her. Telemedisin er brukt til å behandle og overvåke kronisk syke personer i eget hjem. Hensikten er å fremme mestring av egen helsesituasjon, forebygge, oppdage og behandle forverring av sykdommen. 

I den pågående smittesituasjonen vil avstandsoppfølging bidra til å avlaste helsetjenesten i vurdering av sykdom og oppfølging av pasienter. For koronapasientene kan det skape større trygghet at de kan få hjelp mens de er hjemme. Smitterisikoen reduseres både for helsepersonell og pasienter. Dette er særlig fordelaktig for pasienter med høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom. Helsepersonell som er i karantene kan også følge opp pasienter hjemmefra. I innslag fra NRK 19.03.2020 kan du se hvordan Agder-kommunene bruker digital oppfølging ved covid-19.

Felles teknisk løsning

Kommunene, fastleger og sykehus har lenge vært med å utvikle og prøve ut at pasienter med KOLS, diabetes, hjertesvikt og psykiske tilstander kan følges opp hjemme basert på Siemens Healthineers digitale plattform. Den digitale oppfølgingen for koronapasienter er en videreutvikling av disse løsningene innenfor telemedisin. Det er lagt vekt på at løsningen skal være enkel å bruke og driftssikker. Det er mulig ta den i bruk raskt og det kreves lite, eller ingen investering i teknologi. 

Se video om OpenHealth telemedisin ved covid-19.

«Et godt samarbeid mellom kommunene i Agder og Siemens Healthineers har gjort det mulig å lansere en nasjonal løsning for digital oppfølging av pasienter, og som samtidig kan motvirke utbredelsen av korona. Løsningen kan tas i bruk av fastleger, kommuner og sykehus» Wenche Dehli, Kristiansand kommune

Det er enkelt å komme i gang 

Avstandsoppfølging covid-19

Innlogging i ID-Porten med blant annet bankID

Pasienten går inn fra lenke på kommunens hjemmeside eller lenke mottatt på SMS eller e-post. For å kartlegge alvorsgrad og symptomer, svarer pasienten på noen spørsmål. Deretter logger man seg inn i ID-Porten med blant annet bankID
Avstandsoppfølging coronavirus

Pasienten registrerer seg

Pasienten registrerer seg med kontaktopplysninger ved første gangs pålogging. Øvrige data hentes fra folkeregisteret. Deretter registreres målinger.
Avstandsoppfølging koronavirus

Konsultasjonen kan starte

Første konsultasjon er basert på en egenvurdering av symptomer, underliggende kronisk sykdom og alder. Basert på svarene blir pasienten tilordnet oppfølgingsgruppe i henhold til alvorsgrad.
covid-19 remote monitoring

App på smarttelefonen

Det vil også være mulig å laste ned en app på smartelefonen for pasienter i de kommuner som har avtale med Siemens Healthineers. 

Er dette noe for din kommune?

Kontakt Lars Houge, tlf. 995 93 450, e-post: lars.houge@siemens-healthineers.com 


Teknologien bak

Løsningen er basert på OpenTeleHealth, en åpen skybasert plattform for fjernovervåkning.

I samarbeid med OpenTeleHealth tilbyr Siemens Healthineers telemedisin i de nordiske og baltiske landene. Samarbeidet er et viktig steg i retning av et mer digitalt helsevesen. Løsningen kan brukes innenfor en rekke medisinske områder og Siemens Healthineers er ansvarlig for den tekniske løsningen og logistikken.

“Vi har jobbet med Siemens Healthineers i det norske forskningsprosjektet TELMA siden 2016 og bistår i å utvide tjenestene for telemedisin til alle de nordiske og baltiske landene. Siemens Healthineers er en profesjonell partner og vi ser frem til å støtte deres innsats regionen”  Henrik L. Ibsen, adminstrerende direktør i OpenTeleHealth