6 stk. CS-5100 installeres på Oslo universitetssykehus

Oslo universitetssykehus har valgt Siemens Healthineers som sin foretrukne partner innen koagulasjon det neste tiåret.
CS5100

Vi i Siemens Healthineers er stolte av å tilby det totalt sett beste tilbudet
ut ifra kundens nøye utvalgte kriterier, hvor best presisjon på D-dimer, en viktig analyse ved mistanke om dyp venetrombose, er noe av det som
trekkes frem som et viktig fortrinn. Vi gleder oss til å bidra i utviklingen av
presisjonsmedisin, sammen med Oslo universitetssykehus.