Zobrazovacia diagnostika

Vplyv zobrazovacích metód v zdravotníctve neustále rastie. Ochorenia je možné zistiť skôr, vďaka čomu je ich liečba efektívnejšia. Moderné zobrazovacie metódy siahajúce za hranice prevencie a terapie môžu v globálnej miere významne prispievať aj k znižovaniu nákladov v zdravotníctve.1