Zobrazovacia diagnostika

Vplyv zobrazovacích metód v zdravotníctve neustále rastie. Choroby sa zisťujú skôr a liečba sa môže stať efektívnejšou. Ak použitie týchto metód prenesieme za odbor diagnostikovania, vstupujeme do oblasti prevencie a terapie, a môže to významne prispievať k znižovaniu nákladov v zdravotníctve, a to v globálnej miere.


1