Siemens Healthineers - Radidation Oncology

Zobrazovanie pre radiačnú terapiu

Tým, že sme odborníkom na radiačnú terapiu umožnili dôslednejšie nahliadnuť na fakty, naše špecializované zobrazovacie riešenia pomáhajú dosahovať primárne ciele pre každého jednotlivého pacienta, a odborníkom vidieť ďalej ako doposiaľ, až do budúcnosti individualizovaných terapií.