Point of Care testovanieNavrhnuté pre poskytovanie rýchlo realizovateľných jednoduchých diagnostických testov

Počnúc urgentnými oddeleniami cez jednotky intenzívnej starostlivosti až po ordinácie lekárov je možné rozhodnutia o klinickej liečbe vykonať okamžite, čím sa dosahujú lepšie klinické výsledky, vyššia bezpečnosť pacientov a celková spokojnosť pacientov.