Pravidlá používania cookies v spoločnosti Siemens Healthineers

Stav: K 8. marcu 2018

Tieto Pravidlá používania cookies sa vzťahujú na súčasnú webovú lokalitu prevádzkovanú spoločnosťou Siemens Healthineers AG, Henkestr. 127, 91052 Erlangen, Nemecko a jej pridruženými spoločnosťami vrátane slovenskej spoločnosti Siemens Healthcare s.r.o. uvedenej pod odkazom „Korporátne informácie“ (spolu ďalej len ako „Siemens Healthineers“ alebo „skupina Siemens Healthineers“) .

Pri návšteve webovej stránky Siemens Healthineers, sa informácie ukladajú vo Vašom koncovom zariadení vo forme tzv. „cookies“. Cookies predstavujú malé súbory, ktoré sa ukladajú vo Vašom koncovom zariadení a uchovávajú niektoré nastavenia a údaje na výmenu s našimi webovými stránkami pomocou Vášho prehliadača.

Cookies napr. umožňujú prispôsobovať webovú stránku tak, aby zodpovedala Vašim záujmom alebo uložiť Vaše heslo, a tak ho nemusíte zadávať zakaždým znova. Je všeobecným pravidlom, že nikdy nezhromažďujeme osobné údaje pomocou cookies bez toho, aby ste nám na to poskytli svoj výslovný súhlas.
Ak nechcete, aby sme Vaše koncové zariadenie rozpoznávali, nastavte si svoj internetový prehliadač tak, aby všetky cookies z Vášho zariadenia vymazal, zablokoval alebo Vás pred uložením cookies varoval. Nižšie nájdete stručné pokyny o tom, ako v takomto prípade postupovať.
Upozorňujeme, že niektoré funkcie našej webovej stránky už nemusia bez použiatia cookies fungovať správne, alebo nefungujú vôbec.

Druhy cookies
Cookies možno rozdeliť do štyroch kategórií, a to v závislosti od ich funkcie a zamýšľaného účelu: absolútne nevyhnutné cookies, výkonnostné cookies, funkčné cookies a cookies na marketingové účely.

Absolútne nevyhnutné cookies
sú pre Vás potrebné na navigáciu v rámci webových stránok Siemens Healthineers a na riadenie základných funkcií webových stránok, ako je vydanie anonymných identifikátorov pre reláciu, na zbalenie niekoľkých súvisiacich požiadaviek na server.

Výkonnostné cookies
zhromažďujú informácie o používaní našich webových stránok, vrátane napr. internetových prehliadačov a použitých operačných systémov, názvu domény webovej stránky, ktorú ste predtým navštívili, počtu návštev, priemernej dĺžky trvania návštevy a vyvolaných stránok.
Tieto cookies neukladajú žiadne informácie, ktoré by umožňovali používateľa osobne identifikovať. Informácie zhromažďené pomocou týchto cookies sú súhrnné, a sú preto anonymné. Výkonnostné cookies slúžia k zlepšeniu užívateľskej prehľadnosti na webových stránkach, a tým pomáhajú zlepšovať užívateľské skúsenosti. Používanie týchto cookies môžete blokovať (pozri „Správa cookies“ ďalej).

Funkčné cookies
umožňujú webovým stránkam ukladať informácie ktoré už používateľ zadal (ako sú ID používateľov, výber jazyka alebo umiestnenie používateľov), s cieľom ponúknuť používateľom lepšie, personalizované funkcie. Funkčné cookies sa používajú aj na umožnenie využitia niektorých požadovaných funkcií , ako je prehrávanie videí a na vykonanie trvalých rozhodnutí používateľov o zablokovaní alebo deaktivácii určitej funkcie (napr. analýze webu) („opt-out cookies“).

Cookies na marketingové účely
sa používajú na poskytovanie relevantnejšieho obsahu pre používateľov na základe ich konkrétnych záujmov. Používajú sa aj na obmedzenie frekvencie zobrazovania reklám a na meranie a kontrolu účinnosti reklamných kampaní. Zaregistrujú, či používatelia navštívili webovú stránku alebo nie, a aký obsah použili. Tieto informácie je možné aj zdieľať s tretími stranami, ako sú napr. inzerenti. Tieto cookies sa často prepájajú s funkciami webových stránok tretích strán. Používanie týchto cookies môžete blokovať vytvorením „opt-out cookie“ (pozri „Správa cookies“ ďalej).

Správa cookies:
Upozornenie: Nie všetky nižšie uvedené cookies budete nutne potrebovať pri prezeraní našej webovej stránky použitím mobilného zariadenia.

Výkonnostné cookies: Adobe Analytics
Na našej webovej stránke požívame Adobe Analytics, a to za účelom neustáleho zlepšovania tejto webovej stránky a/alebo detekciu chýb. Na tento účel Adobe Analytics anonymne ukladá a analyzuje rôzne druhy dát, vrátane navštívenej webovej stránky a metadát webových stránok, webové stránky, ktoré odkazujú na Siemens Healthineers, čas návštev, a tiež použitý prehliadač.

Kliknite sem, aby sa zabránilo Adobe Analytics v zhromažďovaní a analyzovaní dát získaných z Vašej návštevy tejto webovej stránky. Týmto vytvoríte tzv. vylučovaciu cookies (exclusion cookie) vo Vašom prehliadači. Táto neobsahuje žiadne osobné údaje, ale technicky umožňuje Adobe/Siemens Healthineers trvalo rozpoznať Vaše preferencie.

Ak túto vylučovaciu cookie odstránite alebo zmeníte zariadenie či webový prehliadač, budete si musieť vytvoriť vylučovaciu cookie opäť.

Cookies na marketingové účely

Adobe Target
Adobe Target používame na poskytnutie obsahu osobitne prispôsobeného záujmom používateľov. Softvér Adobe Target na tento účel analyzuje anonymizované informácie o Vašich predošlých návštevách našej webovej stránky.

Kliknite sem, aby ste softvéru Adobe Target zabránili v zhromažďovaní a analyzovaní dát získaných z Vašej návštevy tejto webovej stránky. Týmto vytvoríte v prehliadači tzv. vylučovaciu cookie. Neobsahuje žiadne osobné údaje, ale technicky umožňuje Adobe/Siemens Healthineers trvalo rozpoznať Vaše preferencie.

Online behaviorálna reklama
Niekedy spúšťame online reklamné kampane, ktoré zobrazujú reklamy na základe Vašich pravdepodobných záujmov. Tieto pravdepodobné záujmy môžeme vypozorovať na základe používania našich webových stránok a aplikácií alebo od iných spoločností a webových stránok, s ktorými spolupracujeme, aby nám pomáhali spoznať Vaše pravdepodobné záujmy. Tieto druhy reklám sa často nazývajú „online behaviorálne reklamy“. Používame aplikáciu Adobe Media Optimizer („AMO”), aby zobrazovala naše reklamy na webových stránkach na celom internete. Za týmto účelom bude v prehliadači nastavených niekoľko cookies, ktoré umožňujú obom, AMO a takzvaným „ad exchange“, aby rozpoznali vaše koncové zariadenie na základe anonymných identifikátorov, a takto Vám ukazovali reklamy prispôsobené Vašim pravdepodobným záujmom. Kliknite sem, aby ste AMO zabránili v zhromažďovaní a analyzovaní dát získaných pri Vašej návšteve tejto webovej stránky (dáta z prezerania webu) a poslúžili Vám prispôsobenými reklamami zobrazenými na našich webových stránkach na základe Vašej aktivity na našich webových stránkach a online službách. Ak sa rozhodnete pre zrušenie , ešte stále uvidíte naše reklamy na webových stránkach iných spoločností, ale nebudú špeciálne prispôsobené Vám na základe Vašej aktivity na našich webových stránkach a online službách. Navyše môžete zrušiť zber dát prezeraných na internete pre reklamné účely na báze záujmov, vykonávaný niektorými alebo všetkými spoločnosťami participujúcimi v Digitálnej reklamen aliancii (Digital Advertising Alliance on the Digital Advertising Alliance Consumer Choice page).

Ako môžem cookies deaktivovať?
V nasledujúcej časti nájdete súhrn odkazov poskytujúcich podrobné informácie o deaktivácii cookies v bežne používaných prehliadačoch.

Ak máte ďalšie otázky o našich Pravidlách používania cookies, kliknite na „Kontakt", a pošlite nám svoje otázky a návrhy.