Siemens Healthineers About Us

O Siemens Healthineers

We pioneer breakthroughs in healthcare.
For everyone. Everywhere.

Siemens Healthineers, we pioneer breakthroughs in healthcare. For everyone. Everywhere.

Neustále uvádzame na trh prelomové inovácie umožňujúce zdravotníckym pracovníkom poskytovať najvyššiu kvalitu v oblasti zdravotnej starostlivosti pre pacientov.

Naše portfólio, zahŕňajúce in-vitro a in-vivo diagnostiku ako aj systémy pre diagnostické a terapeutického zobrazovania a inovatívnu onkologickú starostlivosť, je kľúčové pre klinické rozhodovanie a liečebné postupy. Medzi naše silné stránky radíme najmä pochopenie potrieb pacientov, precíznu terapiu, ako aj digitálnu, dátovú a umelú inteligenciu (AI). Vďaka nim sme schopní zvládnuť najväčšie výzvy v oblasti zdravotnej starostlivosti. Našou snahou je budovať na týchto pilieroch pomoc v boji proti najhrozivejším ochoreniam na svete pre zlepšenie kvality výstupov a umožnenie prístupu k zdravotnej starostlivosti.

Náš tím tvorí 69 500 oddaných zamestnancov vo viac ako 70 krajinách, ktorí so zanietením posúvajú hranice možností v zdravotníctve pre zlepšenie životov ľudí na celom svete.