Development centrum SK

Zlepšujeme zdravie miliónov pacientov po celom svete.


Sme Development Center

Zlepšujeme zdravie miliónov pacientov po celom svete.

Sme Development Center

Experience Center

Náš rastúci tím viac ako 600 špecialistov v Bratislave, Žiline a Košiciach vytvára inovatívne softvérové riešenia pre produkty Siemens Healthineers. V spolupráci s medicínskymi odborníkmi, doktormi, posúva hranice lekárskej diagnostiky.

Od roku 2001 tvoríme kódy, ktoré reálne zachraňujú zdravie a životy pacientov na celom svete. Úzko spolupracujeme s ďalšími medzinárodnými tímami. Pomáhame pri rozvoji presnej medicíny, automatizácii diagnostických procesov a digitalizácii zdravotnej starostlivosti, čím prispievame k efektívnejšej práci lekárov a vyššiemu pohodliu pacientov.

V rámci Development Center rastieme každý rok nielen počtom ľudí, ale aj z pohľadu know-how, rozsahu znalostí a služieb. Otvárať nové témy, ako napríklad vývoj inovatívnych funkcií pre eHealth portály a aplikácie pre svetový trh. Sme pripravení na ďalší krok - na zdieľanie informácií a znalostí, ktoré pomôžu zdravotníctvo transformovať a posunúť vpred. Práve vďaka práci našich zamestnancov pomáhame tam, kde je to potrebné.

Stredobodom našich nových digitálnych služieb a obchodných modelov sú dáta. Z rozsiahlej bázy našich prístrojov inštalovaných naprieč celým reťazcom zdravotnej starostlivosti – od prevencie cez diagnostiku až po terapiu – získavame užitočné poznatky, ktoré prinášajú nové príležitosti.

Ako pracujeme

Keďže úloh neustále pribúda, od augusta 2015 sme vo vývoji vytvorili viac ako 100 nových, sofistikovaných pracovných miest. Naša oblasť pôsobenia sa rozširuje o témy ako umelá inteligencia a dátová analýza a o poskytovanie interných IT služieb, ako sú cloud architecture či application management.

Na väčšine projektov pracuje vždy viac tímov v rôznych krajinách a sú zložené zo 7 až 10 členov . Pokrývajú všetky potrebné odbornosti - od definovania požiadaviek až po integráciu a testovanie. Ako odborníci plne zodpovedáme za jednotlivé časti nami vyvíjaného softvéru. Radi však pracujeme aj na sebe, a preto sa stíhame venovať aj vzdelávaniu sa a svojim záľubám – vždy sa tak máme s kolegami o čom porozprávať aj mimo pracovných tém.

Technológie a postupy