Development centrum SK

Development Center

Čo je Development Center

Experience Center

Náš rastúci tím viac ako 400 špecialistov v Bratislave, Žiline a Košiciach vytvára inovatívne softvérové riešenia pre produkty Siemens Healthineers. V spolupráci s medicínskymi odborníkmi, doktormi, posúva hranice lekárskej diagnostiky.

Od roku 2001 tvoríme kódy, ktoré reálne zachraňujú zdravie a životy pacientov na celom svete. Úzko spolupracujeme s ďalšími medzinárodnými tímami. Pomáhame pri rozvoji presnej medicíny, automatizácii diagnostických procesov a digitalizácii zdravotnej starostlivosti, čím prispievame k efektívnejšej práci lekárov a vyššiemu pohodliu pacientov.

V rámci Development Center rastieme každý rok nielen počtom ľudí, ale aj z pohľadu know-how, rozsahu znalostí a služieb. Otvárať nové témy, ako napríklad vývoj inovatívnych funkcií pre eHealth portály a aplikácie pre svetový trh. Sme pripravení na ďalší krok - na zdieľanie informácií a znalostí, ktoré pomôžu zdravotníctvo transformovať a posunúť vpred. Práve vďaka práci našich zamestnancov pomáhame tam, kde je to potrebné.

Stredobodom našich nových digitálnych služieb a obchodných modelov sú dáta. Z rozsiahlej bázy našich prístrojov inštalovaných naprieč celým reťazcom zdravotnej starostlivosti – od prevencie cez diagnostiku až po terapiu – získavame užitočné poznatky, ktoré prinášajú nové príležitosti.

Ako pracujeme

Keďže úloh neustále pribúda, od augusta 2015 sme vo vývoji vytvorili viac ako 100 nových, sofistikovaných pracovných miest. Naša oblasť pôsobenia sa rozširuje o témy ako umelá inteligencia a dátová analýza a o poskytovanie interných IT služieb, ako sú cloud architecture či application management.

Na väčšine projektov pracuje vždy viac tímov v rôznych krajinách a sú zložené zo 7 až 10 členov . Pokrývajú všetky potrebné odbornosti - od definovania požiadaviek až po integráciu a testovanie. Ako odborníci plne zodpovedáme za jednotlivé časti nami vyvíjaného softvéru. Radi však pracujeme aj na sebe, a preto sa stíhame venovať aj vzdelávaniu sa a svojim záľubám – vždy sa tak máme s kolegami o čom porozprávať aj mimo pracovných tém.

Aké technológie a postupy najčastejšie používame:

 • Rôzne programovacie jazyky - najmä C#, TypeScript, C++, Java
 • Návrhové vzory
 • Statická analýza kódu
 • Test driven development
 • Kontinuálna integrácia
 • SCRUM

 

Kde uvidíte našu prácu

 1. Siemens - Advanced Therapies - syngo Aortic Valve Guidance - Video - Safer procedures

  Podporujeme systémy pre rádioterapiu a terapiu časticami.

 2. Siemens-healthineers-Magnetom-vida

  Naše inovatívne technológie MRI Vám ponúkajú výnimočnú kvalitu snímok, efektivitu a rýchlosť, pričom sú príjemné pre pacientov a chránia Vaše investície. Vybavenosť takýmito technológiami a veľmi silná globálna sieť spolupráce nám umožňujú stať sa lídrom v MRI.

 3. JP-SOMATOM_X.cite

  Tým, že spoločnosť Siemens Healthineers po desaťročia uvádzala prelomové výrobky a služby CT, stala sa známou ako vedúca firma v inováciách, aby sa dosahovali najlepšie klinické výsledky a prispievalo sa k zdraviu pacientov tým, že sa minimalizuje ožarovanie a podávanie kontrastných látok - čo zároveň značí zlepšovanie kvality života.

 4. ACUSON_Sequoia_Internet.png

  Ultrazvukové zariadenia a ultrazvukové vybavenie spoločnosti Siemens Healthineers zlepšuje diagnostikovanie dokonalejším zobrazovaním a adaptívnymi technológiami. Naše portfólio ultrazvukových zariadení a sonografického vybavenia spĺňa Vaše klinické potreby pomocou univerzálnosti a funkčnosti, aké potrebujete na diagnostikovanie pacientov.

 5. Digital Radiography System – Ysio Max – Clinical Use

  Rádiografické systémy spoločnosti Siemens Healthineers poskytujú vynikajúce zobrazovanie, optimalizáciu postupu prác a spoľahlivé investovanie pomocou systémov digitálneho RTG, analógového RTG, a mobilného RTG.

 6. Aptio

  Pracujeme na platforme novej generácie pre automatizáciu laboratórnej diagnostiky.

  Spoločnosť Siemens Healthineers ponúka široké spektrum imunoanalytických, biochemických, hematologických, molekulárnych diagnostických systémov, systémov na analýzu moču a na testovanie krvných plynov. V spojení s automatizáciou, informačnými technológiami a ďalšími službami sme významným partnerom pre laboratóriá všetkých veľkostí, a to dnes aj zajtra.

 7. syngo.via

  Lekári často pracujú pod tlakom a stresom a pri stanovení diagnózy musia byť nielen presní, ale často aj rýchli. Niekedy rozhodujú doslova o sekundy. Tento softvér dokonale pozná ľudské telo a lekárom poskytne presne tie informácie, ktoré potrebujú.