Skenovanie pacientov na diaľku a telemedicína

syngo Virtual cockpit

cockpit

Radiologický špecialista ovláda (MR, CT, PET, SPECT) skener na diaľku a online komunikuje s personálom, ktorý je na mieste.


Dostať vysokokvalifikovaného špecialistu k pacientovi, ktorý ho práve potrebuje, nie je vždy ľahké. Nemocnice v niektorých častiach sveta nemajú k dispozícií všetkých špecialistov, ktorých potrebujú. Syngo Virtual Cockpit je softvér, ktorý umožňuje vyšetrovať pacienta na diaľku. Lekár ovláda vzdialený prístroj a online komunikuje s technikmi, ktorí sú na mieste. Nemocnice aj v odľahlých miestach tak majú k dispozícií vysokokvalifikovaných špecialistov vtedy, keď ich potrebujú. To vedie k lepšej dostupnosti zdravotnej starostlivosti.


Používané technológie: C#, TypeScript


Viac informácií o syngo Virtual cockpit

Remote care managment

Vďaka vzdialenému prístupu k monitorovacím prístrojom môžu mnohí pacienti ostať doma, pričom lekár ich bude mať pod dohľadom, ako keby boli v nemocnici.


Vzdialená starostlivosť umožňuje spracovanie a prenos dát z domácich diagnostických prístrojov a zobraziť ich zdravotníckemu personálu. Lekár má tak k dispozícií aktuálne i súhrnné dáta o pacientoch aj s upozornením na kritický stav.


Používané technológie: C#, TypeScript+ 


Viac informácií o Remote care managment