Lepšie rozhodovanie lekárov

AI

Lekári stanovujú diagnózu na základe údajov, ktoré im poskytne diagnostický prístroj. Výsledok často závisí od ich skúseností. Ak sa však spoja kvality lekára s umelou inteligenciou, pomoc pre pacientov je omnoho efektívnejšia.


Využitie umelej inteligencie môže výrazným spôsobom pozitívne ovplyvniť liečbu pacienta. Jej prvky pomáhajú pri stanovení diagnózy a urýchľujú rozhodovanie medicínskych špecialistov pri nastavení liečby. Aplikácie využívajúce metódy umelej inteligencie a strojového učenia, poskytujú zdravotníckym pracovníkom informácie, ktoré im umožňujú ľahšie sa rozhodovať alebo im zjednodušujú prácu s veľkým množstvom informácií.


V súčasnosti prvky umelej inteligencie pomáhajú napríklad pri zobrazení podozrivých oblastí v orgánoch pacientov alebo pri automatickom vyznačovaní nálezov. Softvér tiež dokáže vyhodnotiť anomálie EKG signálu či „počítať bunky“ v mikroskopických obrazoch krvných vzoriek.

AI RAD COMPANION

Umelá inteligencia však dokáže lekárom pomáhať oveľa viac. Dokáže napríklad určiť, aká liečba je pre danú situáciu u pacienta oficiálne odporúčaná alebo nájsť pacienta, ktorý mal obdobné symptómy ako práve liečený pacient. Dokážu tiež vyhľadať lekársku štúdiu či odbornú literatúru, ktorá opisuje obdobný stav ako u práve vyšetrovaného pacienta.


Naše tímy sa priamo podieľajú na vývoji aplikácií určených pre rádiológov a lekárov. Ide najmä o aplikácie určené na zobrazenie a manipuláciu rádiologických obrazov a spracovanie obrazovej informácie. Priamo na Slovensku sa dnes vyvíja aj špecializovaný softvér s názvom AI Pathway Companion, ktorého cieľom je poskytnúť podporu lekárom pri stanovovaní liečby pacientov. Lekárom má pomáhať pri určení diagnózy a stanovení liečby vhodnej pre pacienta, ako aj pomôcť pri zlepšení klinických postupov a hľadaní optimálneho spôsobu liečby. Aplikácia posudzuje údaje o každom pacientovi jednotlivo a snaží sa zahrnúť do rozhodovania všetky relevantné informácie. Pre pacienta to znamená rýchlejšie stanovenie vhodnej liečby, ktorá rešpektuje priebeh choroby v jeho konkrétnom prípade.


Používané technológie: AI, C#, TypeScript+