Hodnoty

Naše hodnoty ako zamestnávateľa

Osobný rast
Naši zamestnanci majú možnosť neustále sa vzdelávať a profesionálne rásť. Majú k dispozícií špičkové vzdelávacie platformy, školenia a konferencie. Manažéri podporujú ľudí vo vzdelávaní umožňujú im ho a zároveň dávajú ľuďom užitočnú spätnú väzbu. Každý zamestnanec sa v priebehu času profesionálne zlepšuje a má prístup k širokému spektru príležitostí v rámci globálnej spoločnosti Siemens Healthineers.


Štýl riadenia
Každý zamestnanec môže hovoriť so svojím manažérom otvorene a ten ho pozorne počúva. Manažér vie klásť správne otázky, poskytuje spätnú väzbu a pomáha ľuďom zlepšovať sa. Zamestnanci cítia dôveru a rešpekt. Na názore každého človeka v spoločnosti záleží, každý nápad či návrh je vítaný. Každý zamestnanec má vlastné miesto, kde sa svojej práci môže venovať a sám môže ovplyvniť to, ako bude jeho pracovný priestor vyzerať. Pracovný čas si môže prispôsobovať podľa individuálnych potrieb. 


Spolupráca
Siemens Healthineers aktívne podporuje tímového ducha. Vzťahy medzi zamestnancami sú založené na vzájomnej úcte a dôvere. Spoločnosť podporuje rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom a zdravý životný štýl tak, aby mal každý dostatok času a energie pre svoj vlastný život. Zamestnanci sa môžu spoľahnúť na skúsených kolegov, otvorene diskutujú a môžu sa vyjadriť k akejkoľvek téme. Diskusie sú príležitosťou na posun vpred.


Spoločný cieľ
Siemens Healthineers formuje budúcnosť zdravotníctva a má vynikajúcu povesť v oblasti kvality výrobkov a služieb. Ľudia v spoločnosti pracujú na zmysluplných projektoch v oblasti medicíny. Výsledky svojej práce vidia priamo na zvyšujúcej sa úrovni zdravotnej starostlivosti.

 

Naše hodnoty ako zamestnávateľa

Kreatívne prostredie
Pracovné prostredie je kooperatívne a komunikácia je otvorená a priama. Vítame kreatívne riešenia problémov a ľudia majú priestor na experimentovanie a skúšanie nových postupov. Spoločnosť vie reagovať na zmeny a nespomaľuje prácu rigidnými procesmi. Zamestnanci majú príležitosť pracovať s najnovšími technológiami na zaujímavých projektoch, ktoré menia možnosti zdravotnej starostlivosti.